Dette tre måneders programmet er tilgjengelig for de som har fullført 12 ukers programmet hvor du lærer å coache i dybden og stå stødig i deg selv; «Få flyt og fart på coachingen, dine drømmer og resultater».

The Lighthouse er for deg som har kommet inn i en god vane/ (jobber med å få det på plass) rundt selvledelse, og bruk av coachingverktøyene og filosofien fra 12 ukers programmet, og som er klar for å avansere, og skru opp intensiteten på eget påfyll, vekst og coachingen. 

Du vil gi selvledelse, personlig utvikling, coaching og universelle lover enda større plass i hverdagen. Du har gjerne coachingkunder eller prøvekaniner/buddy/folk du øver på/med.

The Lighthouse er for deg som ønsker å ta neste steg opp, og studere og leve mer i tråd med de prinsippene vi styrer etter i flyt og fart programmet. (Disse harmonerer i stor grad med Dr. Joe Dispenzas arbeid og forskning)

Dette er temaene vi bytter på å være innom, når vi møtes en gang i uken.

1. Demo av coachingteknikk:

Jeg viser deg hvordan du kan legge opp og gjennomføre ulik coaching på ulike temaer.

Du får både idéer til egen coaching, og gevinsten av å bli med på transformasjonen ved å lytte og være tilstede.

Her kommer vi også til å samarbeide om coachrollen noen ganger.

2. Undervisning av universelle lover og praktisk anvendelse:

Hva er de ulike lovene, og hvordan du kan bruke dem til å håndtere nåværende situasjon, samt smidigere realisering av dine mål.

Vi studerer bøker og finner praktisk relevans for oss. Jeg setter ting i sammenheng med coachingprosessene og de tre fasene for transformasjon og skapelse.

3. Master Mind med felles hjelp og idémyldring til mål og oppgaver:

Vi legger hodene i bløt og i fellesskap kommer vi opp med løsninger og ideer til dine utfordringer og mål. Disse samlingene gir deg godt momentum, og du får i pose og sekk, da problemstillingene, råd og hjelp de andre spør om, ofte er aktuelt for deg også.

4. Business 101:

Her viser jeg deg praktisk hvordan du bygger din egen business. Hva du gjør og hvordan du tenker rundt idé, visjon, organisasjonskart (selv om du bare er en person), produkt og tjenester, 90-dagers plan, formål & profit flyt, tiltrekke kunder, markedsføring med letthet.

5. Vi gjør case studies på oss selv: F.eks studerer vi særskilt manglende tillatelse til å tre inn i vår fulle kraft/ behovet for å dimme lyset vårt, samt manglende tillatelse til å gå for det hjertet begjærer. Vi kartlegger, studerer mønstre og eksperimenterer med løsninger og prosesser.