Slik kan du få mer effektive møter

  • Post author:
  • Post category:Artikler

Mange opplever at arbeidsuken blir slukt av utallige møter, hvor diskusjonene løper i det uendelige. Det blir diskutert både problemer og løsninger, uten at vi helt har definert hva det er vi prater om, hva vi ønsker å finne ut av eller hva vi ønsker å oppnå. Vi sitter i møter hvor vi mangler fakta, det er mange antakelser, og klokka går. Derfor har jeg skrevet noen tips til problemløsning, som kan redusere både antall bekymringer og ikke minst frigjøre tid brukt til å diskutere problemer.

Fortsett å lese Slik kan du få mer effektive møter