I Norge er det nå to sertifiserte Quantum Leap trenere som har lisens til å drive QL treninger;
Marga Dijkman og Signe-Marie Hernes Bjerke (Sigma).

Marga Dijkman

Seniorkonsulent, Executive Coach and Coach-instruktør

Marga er sertifisert NLP & Neuro-Semantics instruktør og en profesjonell business-coach. Hun har over 15 års erfaring med å utvikle organisasjoner, team og individer, med et spesielt fokus på mellommenneskelige aspekter, ledelse, teamarbeid, relasjoner, kommunikasjon og selv-ledelse.

Marga har undervist på Leadership Development-programmer på BI Norwegian Business School, og vært instruktør på Coach Team – House of leadership sin leder- og coachutdanning basert på NLP og Neuro-Semantics. Hun ble sertifisert coach i Den norske CoachForening i 2009, sertifisert Meta-Coach gjennom Michael Hall  og The International Society of Neuro-Semantics i 2013, samt sertifisert Quantum Leap Business Coach gjennom The CoachMentor Femke Mortimore i 2016. Etter dette har hun var co-trener og teamleder på coachutdanningen The Quantum Leap Coach System.

Marga er kjent for sin utpregede formidlingsevne, særegne humor, kjappe replikker, og ikke minst at hun evner å gjøre treninger trygge, interessante og matnyttige.

Signe-Marie Hernes Bjerke

Teambygger, Executive Coach and Quantum Leap Business Coach

Signe-Marie startet for seg selv i Teambyggerne AS, etter 16 år som kursleder og konsulent i DNV (Det Norske Veritas). Hun har hovedfag informatikk, er profesjonell fasilitator og Lean blackbelt forbedringsleder. Hun har også vært HR-konsulent og har jobbet mye med teamutvikling og lederutvikling.

Signe-Marie tok sin coach-utdanning basert på NLP og Neuro-Semantic hos CoachTeam – House of leadership, med Marga Dijkman og Jeanette Sleveland og Femke Mortimore som instruktører. Hun var ferdig med utdanningen i 2018, og ble DNCF-sertifisert i 2019. Hun vet hvilken forskjell denne utdanningen har gjort for henne selv, og som erfaren pedagog og kursholder brenner hun nå for å kunne gi kompetansen videre til andre. Det å få grunnleggende kompetanse om coaching og selvledelse inn næringslivet er nå viktigere enn noen sinne. Det vil bidra til en arbeidsplass med bedre kommunikasjon, selvfølelse, trivsel og arbeidsglede.