I Norge er det Marga Dijkman som har lisens til å drive Quantum Leap Coach treninger;
Hun samarbeider tett med Femke Mortimore.
New Attitude AS har lisens til å kjøre både Quantum Leap Your Transformation into Flow (Få flyt og fart på coachingen, dine drømmer og resultater.
Og Quantum Leap Coach System (den grundige kartleggingsprosessen som lar deg som coach vite nøyaktig hva slags informasjon du skal ha, hvordan du skal få tak i den, når, hvordan du best utnytter den, hvordan du sorterer informasjon fra kunden så du vet hvor du og kunden er i prosessen)

Marga Dijkman

Seniorkonsulent, Executive Coach and Coach-instruktør

Marga er sertifisert NLP & Neuro-Semantics instruktør og en profesjonell business-coach. Hun har over 15 års erfaring med å utvikle organisasjoner, team og individer, med et spesielt fokus på mellommenneskelige aspekter, ledelse, teamarbeid, relasjoner, kommunikasjon og selv-ledelse.

Marga har undervist på Leadership Development-programmer på BI Norwegian Business School, og vært instruktør på Coach Team – House of leadership sin leder- og coachutdanning basert på NLP og Neuro-Semantics. Hun ble sertifisert coach i Den norske CoachForening i 2009, sertifisert Meta-Coach gjennom Michael Hall  og The International Society of Neuro-Semantics i 2013, samt sertifisert Quantum Leap Business Coach gjennom The CoachMentor Femke Mortimore i 2016. Etter dette har hun var co-trener og teamleder på coachutdanningen The Quantum Leap Coach System.

Marga er kjent for sin utpregede formidlingsevne, særegne humor, kjappe replikker, og ikke minst at hun evner å gjøre treninger trygge, interessante og matnyttige.