Samspill handler om relasjonskompetanse og mellommenneskelige aspekter ved samarbeid.
Det handler om hvordan vi kommuniserer godt, og bruker vår innflytelse positivt.
Med godt samspill har vi en kultur for å spille hverandre gode.

New Attitude & godt samspill:

Vi gir og tar i mot tilbakemeldinger og hjelp.

Vi forstår ulikheter og har rom for ulikheter.

Vi bruker ulike kommunikasjonsverktøy for å sikre god kommunikasjon og felles forståelse.

Vårt samspill og vår kommunikasjon er basert på tillitt, raushet, respekt, interesse og nysgjerrighet.

Vi spiller hverandre gode, har det gøy og opplever mening og mestring i samspillet med andre på jobben.

Vi har et klart bilde av våre verdier, og vi vet hvordan vi omsetter disse i praksis i møte med våre kolleger og kunder.

Vi jobber aktivt for å løse opp i kommunikasjonsvansker og samarbeidskrøll, og tar selv ansvar for å være en del av løsningen.

Legg igjen en kommentar

Lukk meny