Samarbeid handler om hvordan vi jobber sammen for å skape resultater. Det handler om vår måte å organisere arbeidet på, holdninger, verdier og overordnet formål med jobben vi gjør.
Samarbeid handler om å skape fellesskap og å skape i fellesskap.

New Attitude & samarbeid:

Vi skaper resultater i samarbeid med andre.

Vi forener våre ressurser for å nå felles mål.

Vi bygger et sterkt ”vi” og en fellesskapskultur.

Vi gjør vårt beste for å hjelpe kolleger og andre team å nå sine mål.

Vi skaper samarbeid på tvers i bedriften, og bryter ned silotekningen.

Vi har et overordnet mål og formål for arbeidsoppgavene, og har et klart bilde av hvem og hva vi er til for.

Vi møtes jevnlig for å tilby kolleger og andre team hjelp, og å oppdatere hverandre på oppgaver og utfordringer.

Dette innlegget har èn kommentar

Legg igjen en kommentar

Lukk meny