KundeLogo

 Bedriftsinterne workshoper og prosessdager innen organisasjonsutvikling, lederutvikling og teamutvikling

Strategi- omstilling og kulturarbeid:

Jeg har hatt gleden av og jobbe med Marga i vårt arbeid med å videreutvikle Top Temp som organisasjon.

Marga beskriver sin kompetanse i sin profil i bullet points på sin profil:
Leadership Development
Executive coaching
Teamcoaching
Conflict Resolution – get the team together
Personal development

I sitt engasjement hos Top Temp, bidro hun innenfor alle disse områdene.
Selskapet gikk i denne perioden gjennom en betydelig omstilling.
Hun jobbet i perioder tett med ledergruppen for å stake ut strategi, og forme organisasjonen til å tenke synergisalg i alle ledd.
Dette var en tung og viktig prosess i en organisasjon som var preget av mange selskaper og enkeltindivider med sterke egeninteresser.
Vi oppnådde veldig gode og målbare resultater på dette. Fra å være et selskap hvor kunder kjøpte/handlet tjenester av enkeltindivider, utviklet vi oss nærmere en løsning der kundene kjøpte tjenester av selskapet og merkevaren Top Temp.
I denne prosessen coachet og videreutviklet hun mellomledere og enkeltindivider
hvor det var behov. Tilbakemeldingene fra disse var udelt positive. Vi så raskt at dette påvirket leder stiler og reaksjonsmønstrene til enkeltindivider, samt reduserte motstand mot endring i organisasjonen. I tillegg ga hun oss felles verktøy og holdninger som vi alle kunne bruke i dette arbeidet.
I løpet av vårt samarbeid med Marga la vi sammen et viktig grunnlag for en samlet organisasjon med ett mål, en kultur og en tenkemåte.

Jeg kan med dette anbefale Marga på det sterkeste.

-Even Sørlie, Konserndirektør TopTemp

Som leder opplever jeg samarbeidet med Marga Dijkman svært godt. Hun er god til å sette seg inn i vår arbeidsdag og gjør grundig research for å gi oss mest mulig relevante verktøy. For meg som leder er hun en nyttig sparringspartner og hun er god til å peke på andre perspektiver og løsninger. Jeg opplever Marga som klok, engasjerende, trygghetsskapende og raus.
-Svein-Ivar Fors, rektor Vettre skole

Sex og samfunn – senter for ung seksualitet er inne i en omfattende omstillingsprosess, der ansatte blir utfordret på sin rolle nå og hvordan arbeidssituasjonen skal bli i fremtiden. Omstilling er for noen vanskelig, for andre igjen en morsom utfordring.

Vi valgte derfor å kontakte noen som kunne hjelpe oss i denne prosessen og vi er i ettertid svært glade for at vi fant Marga Dijkman. Gjennom halvannen dag, ble vi ledet av Marga til selv å finne den veien vi vil gå på en slik måte at ingen lenger er redde for ordet «omstilling» eller endring.

Marga fikk fram det positive hver enkelt har å bidra med og løftet oss fra «jeg» til «vi». Hun er morsom, inspirerende, avslørende, lyttende og provoserende. Hun klarte å få oss til å løfte blikket og se opp og fremover. Vi gleder oss til prosessen videre og Marga vil bli en del av den videre.</blockquote>
-Tore Holte Follestad, Assisterende daglig leder Sex og samfunn – senter for ung seksualitet

Marga Dijkman har bistått oss gjennom ett år med lederutvikling i Top Temp. Fokuset har vært på kommunikasjon, konfliktløsning og utvikling av en delingskultur i selskapet. Vi merker framgang og bedre resultater innenfor våre fokusområder. Marga er dyktig og engasjerende og skaper god stemning blant deltagerne i gruppen. Hun er flink til å skape variasjon i samlingene og vi ser fram til fortsatt samarbeid videre.
– Kristian Fæste, administrerende direktør Top Temp

Workshop: Konfliktløsning og godt samarbeid på kryss og tvers

Vi ville styrke våre prosjektelederes forhandlingsegenskaper, siden de ofte jobber ute hos kunden i store IT-prosjekter, og det av og til er uenigheter om framdrift, mandat og avgjørelser. Derfor engasjerte vi Marga Dijkman til å holde kurs for oss, for å få mer påfyl til mellommenneskelige ferdigheter og verktøy. Dagen med Marga ble nyttig, fordi vi gjennom gruppearbeid og med ny måte å tenke på, fant nye løsninger på samarbeidsvansker. Veldig bevisstgjørende historier og eksempler vi kunne overføre til vår arbeidshverdag. Vi fikk nye giv, og vi snakker om hvordan vi tar eierskap og ansvar for å få jobben gjort.
Fagleder for tekniske prosjektledere i et IKT konsultentselskap. Ca 20 utegående konsulenter deltok på workshopen.
-Marit Kjendlie – Contesto

Workshop: Ledelse, arbeidsglede og kommunikasjon

Marga Dijkman oppleves som svært engasjert og motiverende; og er en rivende dyktig foreleser både som person og  innhold. Hun foretok en god analyse av hvem vi var og hva vi ønsket; og vi opplevde å få som bestilt og mer til.
Kurset gav oss verktøy å bruke i vanskelige situasjoner og vil gi oss muligheten til å kunne ta et skritt tilbake og analysere situasjoner vi står i. Anbefales egentlig til de fleste fora. Profesjonell og med god trøkk.
– Marion Tillman; avd.leder kommunal sektor

Workshop: Pausen – jeg som leder i eget liv

«Marga Dijkman var med på å gi oss en fantastisk start på vårt 2 dagers seminar hvor formålet med seminar var å oppnå bedre samspill og samhandling i seksjonen. Vi opplevde Marga som en utrolig inspirerende, engasjerende og tilstedeværende foredragsholder som byr på seg selv og raust deler historier fra eget liv som vi lett kjenner oss igjen i. Som mine medarbeidere kommenterte: «Dette var bare fantastisk, dette gikk rett hjem, jeg fikk børstet støv av tankene mine.» Jeg trodde jeg hadde opplevd det meste, men Marga er «rågod», og så brukte hun ikke gule post it lapper. Tiden med Marga gikk så altfor fort, men vi bruker Marga gjerne igjen ved en senere anledning.»
– Wenche Marie Lund, administrasjonssjef Mattilsynet

Morgenseminar/frokostseminar om konfliktløsning og grunnlag for en god samarbeidskultur

«Jeg deltok på et frokostseminar med Marga, der tema var god ledelses- og samarbeidskultur. Etter to hurtige timer går jeg tilbake til egen jobb med en selvrefleksjon og bevisstgjøring, både innenfor jobb- og privatliv. Modeller for samhandling, som på en lett og gjenkjennende måte blir beskrevet, etterlater et meget godt bilde av sammenhenger i adferd en hver av oss kan gjenkjenne seg i. Marga evner umiddelbart å fange oppmerksomheten på hva du selv påvirker andre til å se og gjøre. Det er avgjørende på så mange områder å ha forståelse for slike mekanismer. Ja, de er så åpenbare når du får de gjennomgått, men samtidig så langt unna før du speiler deg selv i de samme. Marga gjør dette på en svært god og relevant måte!»
– Thomas Løkting, Driftssjef Opplysningen 1881

”Jeg opplevde frokostseminaret som en ren vitamininnsprøytning og motivasjonskick. Som ny og ung leder er jeg på konstant søken etter kunnskap som kan hjelpe meg med utfordringene jeg møter daglig. En ting er å lese om dette i en bok. Noe helt annet er å få en innføring av Marga, så vel som av de andre kursdeltakerne. Bevisstgjøring gjennom «boksene», samt erfaringsutveksling var med på å gjøre lederansvaret litt mindre skummelt. Med dette mener jeg at enhver oppgave som oftest blir langt enklere når man får noen verktøy som kan hjelpe en. Dette fikk jeg etter kun et par timer med Marga, og ser frem til å kunne delta på fremtidige seminar i regi av henne og New Attitude.”
-Aker Solutions, Leder for traineeprogram

”Å delta på morgenseminaret til Marga var umiddelbart nyttig for meg. Modellene hun presenterte var enkle å relatere til egne erfaringer gjennom eksemplene som ble gitt. Jeg ble inspirert og motivert til å prøve dem ut da jeg var tilbake på arbeidsplassen, og erfarte til min store glede at dette var tankesett som jeg kunne bruke for helt konkret å forbedre min egen arbeidsdag. Jeg er blitt mer bevisst på hvordan jeg kan bruke det jeg lærte av Marga til å oppnå en bedre kommunikasjonsflyt, og til å lede møter på en måte som fremmer mer kreativitet og bedre arbeidsprosesser.

Marga er en sprudlende og inspirerende person som holder et effektivt fokus på temaet hun snakker om. Det var et engasjerende driv gjennom hele seminaret, samtidig som det var rom for å reflektere over det som ble presentert. Dette var en svært god start på dagen, og vel anvendt tid!”
– Avdelingsleder kommunikasjonsavd.

”Jeg anbefaler alle som trenger litt «ledelsesvitaminer» å bruke et par morgentimer på et slikt seminar. Det gir ekstra energi å løfte blikket opp fra daglige trivialiteter og få satt både ord og idéer på situasjoner som enten er blitt en gjentagende plage som man bare finner seg i, – eller som kan virke tunge å ta tak i. Nye vinkler og utveksling av erfaring hjelper meg å få åpnet nye vinduer, med litt andre utsikter og nye muligheter! Seminarformen gir også mulighet for å styre fokus i retning av konkrete problemstillinger, om det trenges. Dette virket veldig godt for meg, – takk for en inspirerende morgen!”
– Liv Karin Krogstad – NAV IKT

Organisasjonsutvikling – prosessdager med teamutvikling, kommunikasjonstrening og buddycoaching

Fra å være en liten gründerbedrift, har vi nå vokst til å være 13 ansatte, med 4 teamledere/fagansvarlige. Som organisasjon har vi behov for å profesjonalisere rutiner, samhandling og kommunikasjon, og sikre topp kvalitet i vår kundeservice. To dager med Marga gav oss mange bevisstgjørende verktøy, en samlende teamfølelse og ut av komfortsonen øvelser i forhold til kommunikasjonstrening. Vi fikk hjelp av Marga til å finne løsninger på et problem vi har hatt med en av våre leverandører. Dette var både spennende å motiverende, og vi bruker lederpyramiden til å jobbe videre med å bygge de gode relasjonene. Buddycoachingen var viktig trening for våre teamledere for å kunne forstå andre, og sikre at det vi blir enige om er det som blir utført.
Marga skapte en lun og uhøytidelig atmosfære med lett humor, som gjorde det enkelt å dele tanker og utfordringer med kolleger.
To dager som gav oss retning, energi og nye verktøy.
– Macsimum Event; Administrativ leder i en bedrift som selger komplekse kundeløsninger.

Etter to dager med Marga Dijkman har vi fått flere verktøy og mer forståelse for hvordan uenigheter oppstår, og hvordan vi selv er en del av løsningen. Marga delte mange historier vi kjente oss igjen i, og som bidro til at vi tenkte nytt i noen fastlåset situasjoner. Med denne tilnærmingen, er vi tryggere på å gi hverandre tilbakemelding. Bruk av humor og ærlighet fungerte veldig bra for oss. Jeg var skeptisk til hvor godt samarbeidet kom til å bli, og jeg ble veldig lettet da jeg så hvor motiverte og engasjerte de andre var i gruppeoppgaver. Dette var god investert tid for oss, og det å ha et felles språk er nyttig i intermøter. Boksen er et nytt begrep, som gjør det lettere å justere oppførsel og kommunikasjon.
– Intersoft; Daglig leder, IT-bedrift, 12 ansatte.

Som leder for en ny avdeling med 19 tekniske konsulenter, engasjerte jeg Marga Dijkman for å hjelpe oss å bygge teamspirit, og lære oss hvordan vi kan kommunisere bedre og være engasjerende og motiverende prosjektledere. Dette var en motiverende og matnyttig dag, som ga oss mange innspill på hvordan vi kan tenke alternativt rundt kommunikasjon og problemløsning. Viktig arbeid rundt verdier og holdninger, og hvem vi vil være som prosjektledere. Her fikk vi alle noe å tenke på.
Alle kunne kjenne seg igjen i boksen og konfliktallianser, og vi jobber videre med å løse opp i en av konfliktalliansene vi har hatt med en samarbeidspartner. Det å holde seg ute av boksen, ser jeg er viktig for resultatene. En svært matnyttig dag med enkle verktøy.
– Avdelingsleder i en IKT bedrift.

Foredrag

Hvordan løse opp i kommunikasjonskrøll og samarbeidsvansker, og skape grunnlag for godt samarbeid

Margas presentasjon var en aha-opplevelse for meg. Den har åpnet mine øyne for hvorfor mennesker har samarbeidsproblemer og ikke klarer å kommunisere effektivt, samt hvorfor noen ledere lykkes og noen feiler. Jeg har fått en dypere innsikt i noen utfordringer som moderne organisasjoner og team sliter med, samt en smakebit av de løsningene som hun tilbyr for å skape organisasjoner der samarbeid, produktiv atferd og godt lederskap blomstrer. Marga er en meget dyktig og engasjerende foredragsholder og coach som drar deg igjennom ulike konsepter ved å fortelle relevante historier fra vår hverdag. Hennes presentasjon var en tankevekker for mange.
– Natalia Sukhareva, Programs Coordinator, Association for International and Professional Business Women (AIPBW)

Hvordan sprenge grenser og nå store, hårete mål med NLP

I kveld var jeg på Alumnis samling i regi av NLP skolen MetaResource. Temaet var hvordan jobbe for å oppnå store hårete mål. Marga Dijkman var invitert som gjesteforeleser. I løpet av kvelden fikk vi MANGE konkrete verktøy som vil være lett å sette ut i praksis, og jeg gleder meg til å begynne å jobbe med dem, fordi de er så enkle. Jeg har nettopp startet på trinn en i NLP utdanning og er ferdig med 3 av 5 moduler. Jeg opplevde i kveld at Marga klarte å sette hele Practitioner i en større sammenheng og at det ga alt vi har øvd på en dypere mening. Tusen takk for fantastisk foredrag. Du var inspirerende, sprudlende, engasjerende og inkluderende. En helt herlig kveld! Gleder meg til å lære mer av deg ved en senere anledning!
– Ingvild Lauvsnes. Butikksjef i dagligvarehandelen

Foredrag hos CoachTeam as – House of Leaderships studenter: Marga Dijkman var utrolig inspirerende å høre på. Dette likte jeg aller best: Hun var original og lot oss høre på musikk, lese tekster, lytte til transe, føle energien av musikken. Hun forklarte alle punktene sine gjennom å gi eksempler, hun tegnet på tavlen slik at vi fikk sammenhengen, hun brukte hendene og kroppen til å forklare ting på en annerledes måte. Jeg likte at hun danset til musikken fordi det viste meg at hun: `walk the talk´of dancing og at hun er unik og tør å være seg selv foran andre. Jeg satt pris på knall hjelpsomme tips som jeg vet vil være nyttige i framtiden og nuet for mål og målsetting. Snakk om dame med wow-factor!!
– Katrine A. Sæthren

Konfliktløsning, samspill og lederskap

Marga Dijkman er en inspirerende, åpen og engasjerende kurs- og foredragsholder. Hun er god til å engasjere sitt publikum gjennom gjenkjennelige historier og eksempler vi lett kan leve oss inn i. Marga har en humorsistisk tilnærming til å snakke om sider ved oss selv som kanskje ikke er så sjarmerende, og hun ufarliggjorde det ved å dele raust fra sitt eget liv. Hun ga oss enkle, konkrete verktøy vi kunne ta i bruk umiddelbart.
– Svein-Ivar Fors
rektor Vettre skole

Foredrag: Bruk din Pippi Power – for bedrift

En time med denne dama og jeg kjente at begerene var fulle igjen og jeg var klar til å gå på resten av dagen, av uka, av livet – med fornyet selvtillitt og et bredt smil om munnen.
Marga Dijkman og Pippi Power gir deg vertøyene som gjør at du står bedre i deg selv, så når motgangen blåser deg midt i ansiktet kan du fortsatt stå godt oppreist, og kanskje også med et smil.
I våres var jeg med på noe som for meg var veldig utfordrende. Da tenkte jeg stadig vekk på pippi: “det har jeg ikke gjort før, men det får jeg helt sikkert til”. Og det fungerer, om igjen og om igjen. Pippi gir mot til litt god og sunn galskap. Pippi gir rom og evne til å tenke nytt. Pippi blåser av bagateller, men verner om menneskene. Jeg digger Pippi, og jeg digger at noen, som Marga kommer til oss som voksne og minner oss på at hvis vi bare bruker Pippi-kreftene i oss – ja, så kommer vi mye lenger og har det mye morsommere på veien dit!
– Wenche Witberg, Norges Blindeforbund

Foredrag Bruk din Pippi Power – for nettverksgruppe

“Bruk din Pippi Power er et spennende og engasjerende foredrag. Jeg synes Marga Dijkman har en kul form, gir gode vinklinger og byr mye på seg selv. Hun skaper god og høy stemning. Jeg fikk et boost av å være der. Hun er ærlig og direkte. Marga kommer med gode og konkrete eksempler som illustrerer poengene godt. Med Pippi Power forstår jeg at de fleste begrensninger ligger i meg selv, og ved å endre tankegang kan jeg oppnå mer av det jeg ønsker meg. Det er bare å gjøre det.”
– Eirin Simonsen – advokat

Kurs

Bærekraftig ledelse og samhandling (Fremragende lederskap)

Marga er god på å skape god stemning, og for meg er hun veldig naturlig i rollen sin. Jeg opplever at hun ser hver enkelt og inviterer til involvering og deling.
Jeg likte godt at hun skifter mellom, «undervisning», video,  gruppearbeid, innspill, gode eksempler og historier.
Hun byr på seg selv og har en lett undervisningsform med noe aktivitet, noe som tiltaler meg fordi jeg «hater» å sitte stille for lenge. Hun er raus og deler tips, nettsider, verktøy!!
På kurset snakket vi om små og store konflikter som hemmer oss for å være den beste versjon av oss selv og i å leve et mer harmonisk liv for oss selv og de rundt oss.
Kurset ga meg gode og bevisstgjørende verktøy til bruk ved konflikter og kommunikasjonsvansker.
Konflikter som angår meg og mine relasjoner og konflikter andre mennesker er i,  hvor jeg ønsker bidra til en løsning.
Jeg ble gjennom disse to kursdagene bevisst hvilke konflikter jeg til stadighet går inn i, og nå som jeg har fått denne bevisstgjøringen, er jeg fri til å velge om jeg ønsker å gå inn i konfliktene eller ikke – jeg har et valg!.
Samtidig fikk vi og verktøy for å komme oss ut av en evt. konflikt, vi er ikke fastlåst – det finnes en exit!
Jeg vil anbefale kurset til alle som ønsker en bevisstgjøring rundt egne og andres relasjoner, kurset gir deg mulighet til å se fra fugleperspektiv ! Gode verktøy og enkelt å ta i bruk!
– All or Nothing Coaching – Vibeke Arntzen Fredriksen

Jeg har deltatt på kurset i fremragende lederskap. Har vært 2 innholdsrike dager hvor vi har lært mange teknikker for lederskap og konflikthåndtering.
Å tenke ut av boksen er nytt og spennende. At man kan skape bedre samarbeid på arbeidsplassen og bedre miljø er både nyttig for de ansatte og for inntjening for bedriften. Vil anbefale alle ledere å lære om dette! Kan med stor fordel også brukes i familiesituasjoner.
– Kjersti Mortensen
Allegra AS

Etter å ha deltatt på kurs i Fremragende lederskap hos Marga Dijkman, er jeg nå overbevist om at konflikthåndtering har med min innstilling å gjøre. Dette kurset er praktisk rettet, med oppgaver og diskusjoner, samtidig som det er teoretisk fundamentert. Marga er en instruktør som gir konkrete eksempler, har humor og skaper et læremiljø hvor alle føler trygghet og tilhørighet. Hun fremlegger teorien og den praktiske delen på en god pedagogisk måte. Jeg kan anbefale dette kurset til alle som ønsker å bli en bedre leder, eller jobbe med selvutvikling.
– Merete Vian Norum
Pedagog og konsulent i Utvikling.org

Marga er en utmerket kursleder som viser omsorg og interesse for sine kursdeltagere. Hun er tydelig og strukturert i sin fremtoning. Hun brenner for sin sak og er full av eksempler som jeg enkelt kan kjenne meg igjen i. Med mye variasjon i måte å presentere på, oppgaver og caser vil jeg mene det er noe for enhver smak. Veldig mye nyttig å ta med seg. Likte spesielt godt oppgavene rundt egenskapene med at en leder både kan være tydelig, taktisk og målrettet på samme tid som han/hun viser kjærlighet, tillitt og medmenneskelighet. Det er flott! Ledelsespyramiden var også ny for meg. Denne vil jeg teste ut i min kommunikasjon med medarbeidere og hele tiden bære med meg.
– Tone Fuhre Pettersen, avd.leder Bohus

Det var et kurs av verdi i forhold til å respektere andres syn og væremåte. For hvordan gjør man det når man møter mennesker som har helt annen syn og andre verdier enn deg? Det var en god atmosfære for å dele kunnskap og erfaringer og til å skyve seg selv i en riktigere retning i forhold til å ta ansvar for seg selv og sitt liv uten å skylde på andre enn seg selv. Jeg fikk også innblikk i og verktøy til å jobbe med dette fremover.
Jeg likte veldig godt at Marga klarte å skape en samlende gjeng. Vi turde og dele av våre erfaringer. Det tror jeg er viktig for suksess. Vi er ikke ufeilbarlige. Det viktigste er at vi lærer av våre feil og at det er helt greit å «tryne» gjennom hele livet. Det er lov og si unnskyld og angre når man har gjort noe man ikke synes var helt greit. Jeg likte godt gruppearbeidet og at det var fritt hvem vi ville være sammen med. Det gjør at man må tenke seg godt om i forhold til hvilken rolle man tar og hensynet til mennesker man ikke kjennner. Veldig god læring.
Jeg anbefaler dette kurset og Marga på det varmeste. Et godt innspill til et bedre jeg og et bedre samarbeid med mennesker som er nær og kollegaer og andre man møter i ulike sammenhenger.
– Elsa Christine Gram

Jeg trodde jeg kom på  kurs for å lære meg verktøy for å bli en bedre leder og å skape bedre samarbeidsforhold. Og oppdaget at jeg dro hjem med masse verktøy jeg kan bruke på hele livet!
Dette er det mest nyttige kurset jeg har vært på noensinne, og jeg kan ta i bruk metodene umiddelbart.
Elise, leder for 17 ansatte i en offentlig virksomhet

Motivasjon til suksess

Marga Dijkman holdt et spesielt tilpasset kurs som en del ev et større seminar for kvinnelige gründere. Å finne ‘målet bak målet’, ledestjernen, visjonen som trengs når man jobber selvstendig og veien til suksess kan bli både lang og kronglete.
Hun byr på seg selv, får deg til å reflektere, og inspirerer. Hun er kul og kan gjerne provosere litt. Personlig og uformell form som er frisk og tydelig. Gode, konkrete eksempler og bilder som gjør at stoffet huskes.
Veldig fint samarbeid i å planlegge innholdet, samt oppfølging etter kurset, med oversending av materiell nøyaktig som avtalt.
Tilbakemeldingene fra deltakerne var meget gode, og jeg vet at flere har brukt det de lærte helt konkret og med gode resultater.
Vi bruker Marga gjerne til flere kurs.
– Kristin Daly, leder i KvinneRom, næringsnettverk for kvinner.

Coachingprosesser

Executive Coaching

I would like to thank you for the coaching sessions we had, the time you spared to go through the thought process with me and guide me through challenging situations, I am fresh on the following areas we tackled and discussed so well under your guidance;
1. Goal setting
2. Prioritizing
3. Decision making and efficiency in decisions making
4. Being a role model, putting my-self in the other persons shoes
I can go on and on, and it was exciting and encouraging, above all it build both my personal and professional life.
JEREMIAH MUTISYA
GENERAL MANAGER
BASECAMP EXPLORER KENYA

Coaching – selvfølelse, tilfredshet, verdibaserte valg og karriereskifte

Jeg tok kontakt med Marga da jeg ville MER og var frustrert over at valgene jeg tok i privat- og yrkeslivet ikke gjorde meg lykkelig på tross av måloppnåelse. Prosessen med Marga har vært intens, utfordrende og lærerik og det var akkurat det jeg trengte! Prosessen startet med å reflektere over og analysere hva jeg egentlig ville både privat og yrkesmessig og hva som stoppet meg fra å oppnå dette. Jeg forstod at hovedårsaken til min frustrasjon var min lave selvfølelse.  Dette var et nytt begrep for meg siden jeg alltid har målt meg selv på bakgrunn av prestasjoner og det å like meg selv bare for den jeg faktisk er, var en fjern tanke. Sammen med Marga begynte jeg å jobbe med selvfølelsen hvor hun utfordret min ”gale” oppfatning av meg selv samt gav meg teknikker jeg brukte daglig for bygge selvfølelsen. Jeg ville ha endring uten at jeg helt visste hva som måtte endres. Så Margas uformelle, omsorgsfulle og uredde tilnærming til coaching hjalp meg til å forstå hvor skoen trykte. Coachingen har økt selvfølelsen min betraktelig og det har gitt meg styrken til å være tøff nok til å ta valg JEG ville ta for å starte min reise for å bli lykkelig. I tillegg har coachingen  gitt MEG ringvirkninger i form av en roligere og mer selvsikker framferd, mindre stress, økt selvtillit og en etterlengtet avgjørelse om å skifte jobb. Marga lovte kick-ass coaching og det har gitt meg kick-ass resultater! 🙂
Espen W- Thoresen, leder innen økonomi og internasjonalt arbeid

Coaching – balanse jobb og fritid. Trygghet som leder

Jeg har en krevende prosjektlederjobb og kontaktet Marga Dijkman fordi jeg ville ha bedre balanse mellom jobb og familielivet. Jeg var ofte stresset og bekymret pga jobben, og synes alt var like viktig. Marga lærte meg hvordan jeg skulle prioritere, løfte blikket og gjøre bedre valg. Nå synes jeg at jeg er ganske god på å ta vare på egen helse, stresse mindre og har mer selvtillit i rollen som leder.
E.G. mann 40 år

Karrierecoaching – ny retning, selvtillit og mestring

Jeg mistet jobben p.g.a. nedbemanning. Det hadde vært mye konflikter og dårlig arbeidsmiljø, og jeg var usikker på om jeg kunne klare å finne meg en ny jobb. Jeg var også redd for at jeg skulle møte en dårlig sjef i min neste jobb. I tillegg hadde jeg lyst til å gjøre noe helt annet, men jeg visste ikke hva. Hos Marga Dijkman fikk jeg hjelp til å kartlegge talentene og interessene mine. Jeg lærte også å bli bedre til å si i fra, og bli tydeligere på hva som var viktig og riktig for meg. I løpet av denne tiden har jeg fått tilbake troen på meg selv. Nå ser jeg for meg flere typer jobber jeg kan trives i, og jeg gleder meg!
M.E. kvinne 35 år

Prestasjonscoaching – prestere og bevare roen under press

Jeg hadde vanskelig for å huske alt jeg visste under eksamner og viktige tester. Jeg kunne svarene, men jeg ble så stresset og hodet ble bare helt tomt. Noen ganger fikk jeg fysisk vondt og ble svimmel. Marga Dijkman viste meg hvordan jeg kunne roe nervene, og ta kontroll over egen kropp og hode. Når jeg klarte å slappe av, og si positve ting til meg selv, kom svarene seilende til meg. Jeg måtte smile, fordi det var så fint å se svarene  forme seg på papirene når jeg hadde en «åpen hjerne».
L.B.  kvinne 28 år