New Attitudes mål med organisasjonsutvikling er å få tannhjulene i bedriften til å passe sammen og å gå rundt, slik at det blir mest mulig vedlikeholdsfritt i framtiden.

Hver enkelt leder, ansatt, team og forretningsområde representer i det store bildet tenner og tannhjul. Hvordan lederskapsstrategien bygger opp under konsern/virksomhetsstrategien blir systemet rundt, og er et viktig suksesskriterie.

Likeledes personlig eierskap til strategi og mål, samt evnen til å komme fra tanke til handling.

For å få til dette må hver enkelt leder, ansatt, team og avdeling se og forstå hvordan de inngår i den større sammenhengen, og ta eierskap og ansvar for det dere skal skape sammen.
Vi skaper balanse mellom varm og kald ledelse. Operasjonell ledelse og  relasjonell ledelse.

Nedenfor ser du modeller og prosessbeskrivelser som illustrerer elementer og suksesskriterier for gode endrings- og utviklingsprosesser.

 

Strategier og utviklingsplaner

For å sikre gjennomføring og framdrift trenger de ulike strategiene i en bedrift å henge sammen.

Et suksesskriterie at lederskapsstrategien tar utgangspunkt i konsernstrategien og hver av forretningsstrategiene.

Strategiene lever over tid, og ved en endring i en forretningsstrategi, er det naturlig å gjøre tilpasninger i lederskapsstrategien også.

Når vi vet noe om hva slags type lederskap vi må utøve for å levere i tråd med strategier og mål, da kan vi legge planer for utvikling, kompetanseheving, rekruttering, tilpasninger i drift osv.

Når ledere og ansatte ser hvordan strategiene, målene og verdiene henger sammen og støtter hverandre, virker retningen tydelig og det er lettere å ta eierskap og ansvar.

 

Vanlige elementer i en organisasjonsutviklingsprosess

Organisasjonsutvikling_New_AttitudeBildet viser en generell beskrivelse over vanlige elementer vi jobber med i en team- eller organisasjonsutviklingsprosess. Hvilke tema som jobbes med de ulike dagene, varierer fra bedrift til bedrift, avhengig av varighet, behov og økonomiske rammer.

Temaer som går igjen er:

 • Utarbeide strategi, mål, verdier, visjon og spilleregner, samt praktisk betydning av dette
 • Kommunikasjon, feedback og konfliktløsning
 • Coachende adferd og -ledelse, samt buddycoaching
 • Endringsledelse
 • Verktøy og rammeverk for bedre samhandling mellom forretningsområder, avdelinger og team

Se på modellene som en meny av temaer vi jobber med og trener på. I fellesskap og individuelt.

For best resultat og varige endringer, anbefaler vi prosesser av et visst omfang og varighet.

 

4MAT som prosessverktøy og for kommunikasjon og læring

4MAT læringsmodell_New AttitudeVi bruker gjerne 4MAT konseptet innen organisasjonsutvikling, både når vi jobber med drift og prosessverktøy, samt for å forstå ulikheter, sikre god kommunikasjon, lederutvikling og kvalitetssikring av teamsammensetning.

Du kan lese mer om 4MAT her.

Boksfilosofien som verktøy og rammeverk for ledelse, utvikling, drift og god kommunikasjon og samhandling

Les mer under kurset Bærekraftig ledelse, kommunikasjon og samhandling

Tjenester innen utviklingsarbeid

New Attitude skreddersyr innhold i leder-, team- og organisasjonsutviklingsprosesser etter din bedrifts behov.
Eksempler på tjenester vi har breddekompetanse i:

 • Matnyttige foredrag
 • Praktiske kurs og workshoper som sørger for erfaringsbasert forståelse
 • Prosessdager med en rød tråd gjennom hele utviklingsprosessen.
 • Ledertrening og utvikling– enkeltvis og grupper
 • Coaching, sparring og mentoring – gruppevis og enkeltvis.
 • Management for hire, kompetanseutvikling gjennom f.eks oppbygning av internskole i bedriften
Lukk meny