Vi skreddersyr løsninger for din bedrift og ditt team

New Attitude skreddersyr innhold i leder-, team- og organisasjonsutviklingsprosesser etter din bedrifts behov.
Eksempler på tjenester vi har breddekompetanse i:

  • Matnyttige foredrag
  • Praktiske kurs og workshoper som sørger for erfaringsbasert forståelse
  • Prosessdager med en rød tråd gjennom hele utviklingsprosessen.
  • Ledertrening og utvikling– enkeltvis og grupper
  • Coaching, sparring og mentoring – gruppevis og enkeltvis.
  • Management for hire, kompetanseutvikling gjennom f.eks oppbygning av internskole i bedriften

Få fram helhetstenkning blant ledere og ansatte

New Attitudes mål med organisasjonsutvikling er å få tannhjulene i bedriften til å passe sammen og å gå rundt, slik at det blir mest mulig vedlikeholdsfritt i framtiden.

Hver enkelt leder, ansatt, team og forretningsområde representer i det store bildet tenner og tannhjul. Hvordan lederskapsstrategien bygger opp under konsern/virksomhetsstrategien blir systemet rundt, og er et viktig suksesskriterie.

Likeledes personlig eierskap til strategi og mål, samt evnen til å komme fra tanke til handling.

For å få til dette må hver enkelt leder, ansatt, team og avdeling se og forstå hvordan de inngår i den større sammenhengen, og ta eierskap og ansvar for det dere skal skape sammen.
Vi skaper balanse mellom varm og kald ledelse. Operasjonell ledelse og  relasjonell ledelse.

Strategier og utviklingsplaner

For å sikre gjennomføring og framdrift trenger de ulike strategiene i en bedrift å henge sammen.

Et suksesskriterie at lederskapsstrategien tar utgangspunkt i konsernstrategien og hver av forretningsstrategiene.

Strategiene lever over tid, og ved en endring i en forretningsstrategi, er det naturlig å gjøre tilpasninger i lederskapsstrategien også.

Når vi vet noe om hva slags type lederskap vi må utøve for å levere i tråd med strategier og mål, da kan vi legge planer for utvikling, kompetanseheving, rekruttering, tilpasninger i drift osv.

Når ledere og ansatte ser hvordan strategiene, målene og verdiene henger sammen og støtter hverandre, virker retningen tydelig og det er lettere å ta eierskap og ansvar.

Sammenhenger mellom konsernstrategi, forretningsstrategi, lederskapsstretegi, utviklingsplaner og daglig drift