Kurset holdes som oftest bedriftsinternt.

Målgruppe:

Ledere, prosjektledere eller teammedlemmer som vil løfte kommunikasjon og samhandling i ulike deler av virksomheten. De har gjerne flere kritiske stafettpinnevekslinger og vil bryte ned silotankegang og fremme helhetstenkning. Dette er mennesker og team som behøver å ha positiv innflytelse på sine omgivelser.

Hva får du med deg?

 • Forståelse for hvordan du bruker din innflytelse positivt for å invitere andre til endring
 • Verktøy for å se kommunikasjonsvansker og samarbeidsproblemer fra et annet perspektiv, slik at du kan skape nye handlingsrom for deg selv og andre.
 • 3 viktige spørsmål du og ditt team kan stille hver dag. Spørsmål som beriker resultater og effektivitet, konkurransekraft, kundetilfredshet, og arbeidsmiljø.
 • Verktøy og rammeverk for å bryte ned silotenkning og tenke helhet i gjennomføring
 • Hands- on forståelse og mestring av de verktøyene og modellene du lærer, da kurset er praktisk rettet.
 • Korte inspirasjonshistorier og eksempler på hvordan andre bedrifter og personer har brukt de modellene du nå skal lære, og hvilke resultater det ga dem.

Hva kan du bruke læringen til?

 • Personlig utvikling – oftere være den beste versjonen av deg selv
 • Bedre relasjoner og kommunikasjon – hjemme og på jobb
 • Lederutvikling – å være en leder med positiv innflytelse, som andre mennesker vil følge og arbeide sammen med
 • Fundament og rammeverk for å skape en samarbeidende og bærekraftig bedrifts- og ledelseskultur
 • Effektivisering og kostnadsbesparelser
 • Skape konkurransekraft – rekruttere, beholde og utvikle nødvendig kompetanse i bedriften
 • Verktøy og rammeverk for å gode relasjoner og resultater i fire retninger; overfor leder, teammedlemmer, interne og eksterne kunder og de som rapporterer til deg.

Gjennomføring:

Du får læring og forståelse gjennom presentasjon av teorier, videosnutter, historiefortelling, praktiske oppgaver, gruppediskusjoner og individuelt arbeid.
I etterkant av kurset tilbyr vi  oppfølging med 1:1 coaching for dem som ønsker det.
Kurset arrangeres som en to-dagers bedriftsintern (online) workshop.

Marga Dijkman er en jovial og engasjerende businesscoach og som tenker nytt og friskt, er innovativ og har en helt unik tilnærming og kompetanse innenfor mellommenneskelige relasjoner; samarbeid, samspill og selvledelse.

Hun forteller gjenkjennelige hverdagshistorier med humor,  selvironi og en god porsjon ærlighet fra eget arbeidsliv og privatliv.