4MAT læringsmodell_New Attitude

4MAT: Hva er det?

4MAT er et rikt og allsidig konsept som ofte brukes innen:

 • prosessledelse og ledelse
 • kommunikasjon og læring/undervisning
 • å forstå og utnytte ulikheter og forskjeller blant mennesker
 • organisasjons- og teamutvikling

4MAT metoden bygger på grundleggende og velkjente teorier innenfor læring, psykologi og hjerneforskning i kombinasjon med 30 års konkret erfaring med metoden anvendt i praksis.

Konseptet inkluderer blant annet:

 • Kartleggingsindikatorer for lærestil, lederstil,kommunikasjonsstil og undervisningsstil. Du lærer å forstå deg selv, andre og å se egenskaper ved mennesker som er forskjellige fra deg i et nytt lys
 • Verktøy for planlegging og gjennomføring av undervisning og teamutvikling.
 • Prosessverktøy for drift og gjennomføring av endrings- og utviklingsprosesser
 • Kurs som støtte til ulike utviklings- og omstillingsprosesser

 

4 tilnærmings-stiler på jobb. Hvilken type er det flest av hos dere?

Med 4MAT-metoden kan du arbeide strukturert med å forbedre og utvikle en rekke deler i din organisasjon:

 • Læring – verktøy for å trigge potensialet hos medarbeidere og ledere i virksomheten
 • Kommunikasjon – verktøy til samtale, møter, formidling og undervising
 • Ledelse – verktøy og metode for den daglige ledelse, personalutvikling og rekruttering
 • Salg – effektfulle verktøy for å strukturere og gjennomføre salg
 • Service – 4MAT organiserer din service og sikrer den rette kvalitet

Våre kurs arrangeres som interaktive workshops på en måte som gjør at alle læringstyper får et godt og meningsfylt utbytte av innholdet.

Hvordan vil dette kurset være relevant og nyttig for deg eller din bedrift?
Ta kontakt!

Legg igjen en kommentar