You are currently viewing Hvordan øke motivasjonen for mål, oppgaver, rolle eller aktiviteter

Hvordan øke motivasjonen for mål, oppgaver, rolle eller aktiviteter

  • Post author:
  • Post category:Artikler

Hvor ofte skjer det ikke at vi setter i gang med nye mål og aktiviteter med giv og lyst? Gjerne f.eks i begynnelsen av januar, eller etter sommerferien. Vi skal enten begynne med noe eller slutte med noe. De første dagene/ukene er vi superdedikert, også kommer hverdagene og livet, og plutselig har vi sporet av.

Vi gjør dette fordi verdien og formålet/intensjonen med det vi har satt oss fore, ikke er klart for oss. Dermed trekkes fokuset og oppmerksomheten vår i alle retninger. Likseså er det med oppgaverog roller vi har f.eks. i forbindelse med jobb. Vi vet et sted at det er viktig, men likevel går fokuset og energien til å gjøre helt andre ting enn det vi vet vi skal.

Energy flows where the attention goes, as directed by intention.

For å klare å holde fokus, og å gjennomføre det vi har satt oss fore, trenger vi å ha formålet tydelig for oss.

Ved hjelp av nedenstående coachingteknikk og tankestrategi, får du hjelp til å koble sammen intensjon og oppmerksomhet, slik at at du kan utvikle laserfokus på det du skal gjøre. (Underteksting tilgjengelig i video.)

Under kan du laste ned arbeidsdomumentet til videoen som pdf.

Du kan lese mer om NLP og Neuro-Semantics på denne siden: Coaching basert på NLP og Neuro-Semantics