Om programmet Få flyt og fart på forandringen, dine drømmer og resultater

Dette programmet har Femke Mortimore utviklet i samarbeid med Marga Dijkman og en gjeng internasjonale coacher og coach-trenere, hvor de i to år har forsket på hva som holder mennesker som allerede opererer på et relativt høyt nivå innen personlig utvikling, stuck. Altså når resultater fra selvledelse og coaching går trått, selv for «proffene».
Og ikke minst svaret på det ovenstående; Hvordan skape dyptgripende endring, og realisere mål og drømmer ut fra en tilstand/væren av flyt, letthet og glede. Ved hjelp av Neuro-Semantics, Nevrovitenskap og Kvantefysikk.

Dette programmet hjelper deg å få opp farten og kraften på vei til å realisere mål og drømmer, og lar deg gjør det med ease, flow and joy, som er Margas mantra. Men først rydder vi opp i mønstre som holder seg stuck. Du trenger ikke være coach for å bli med på dette programmet. Verktøyene du lærer er like effektive for deg som har erfaring med personlig utvikling, og som jobber med å skape endringer for deg selv.

De vanligste mønstre folk trenger å jobbe med for å gjøre utviklingsmessige kvantesprang

Vanlige mønstrene vi jobber med i personlig utvikling/coaching har ofte å gjøre med frykten for avvisning og frykten for å ikke være god nok. Disse fryktene driver selvsabotasje, prokrastinering, perfeksjonisme og det å gjøre seg liten og hele tiden helgardere seg. Dette er alle beskyttelsesmekanismer for å forsvare seg mot disse fryktene. 

Så det som holder flest folk tilbake fra skape det livet de virkelig ønsker seg, og bevege seg langt utenfor komfortsonen, er mangelen på trygghet som kommer fra disse to fryktene.

Og dette skaper frykten for det ukjente og ønsket og behovet for kontroll. Som igjen er driveren bak mønstre som verste-scenario-tankegang, over-analysering, kontinuerlig hva-hvis-tankegang og spenninger i kroppen hvor vi går og holder og strammer (hyper-tention). 

Det å ikke vite hva fremtiden vil bringe og hva som vil skje i gitte situasjoner blir stressende når vi frykter det ukjente. Og da er det vanskelig å ha tillit til at det som skjer kommer til å gavne deg, at det ordner seg, eller vil være din favør.

Og da virker ikke meditasjoner og visualiseringer av dine mål og drømmer (loven om tiltrekning), fordi kroppen er oversvømt eller fylt med tanker og følelser som jobber mot det. Du er ute av synk med målet og det du forsøker å visualisere/leve deg inn i, fordi nervesystemet sitter fast i fortiden. Og alt dette skaper bare mer frustrasjon rundt manifistering og realisering av mål og drømmer.

Dette trenger å være effektivt ryddet opp i først. Så derfor jobber vi først i programmet med å bygge fundament av trygghet, og tillit (til seg selv, til andre og Universet eller Livet, om du vil kalle det det)

10 superkraftfulle verktøy, som løser opp i og transformerer 95 % av problemene, mønstre og forvrengninger som holder folk tilbake og stuck

 • Vi starter med eierskap til våre kjerne krefter (tanker, ord, følelser og handlinger) som fjerner følelsen av maktesløshet (powerlessness). Dette starter å bygge en fornemmelse av å være herre over din egen skjebne og resultater.
 • Så hjelper vi kundene å skille hvem de er fra det de gjør, slik at deres selvtillit er separert fra deres selvfølelse, og vi hjelper dem å bygge mestringstro for framtiden. Så de vet og har tillit til at selv om ikke de vet hvordan de skal gjøre noe eller hvordan man nå kommer til å skje så stoler de på at de kommer til å enten finne en vei eller finne en måte å håndtere det på (self efficacy) og så de vet at uansett hva som skjer så er deres verdi som mennesker gitt og de har evnen til å håndtere hva enn som kommer deres vei.
 • Deretter har vi fokus på optimisme og å rydde unna pessimistisk tankegang, gjennom å bygge tillatelse til å oppleve alle typer følelser (fornemmelser i kroppen) i en gitt situasjon, og vi rydder opp i forvrengninger som Discounting, personliggjøring, gjøre ting permanent, og altomgripende. I grunnen handler pessimisme om å gjøre en situasjon om deg og så spre den til alle områder i livet og glade gjelder for alltid. Når vi glemmer alle de tingene som vi er gode på eller det vi allerede kan og vi ikke lar det telle, så kaller vi det for DISCOUNTING.
 • De forrige stegene bygge en solid følelse av trygghet, så det neste er tillit. Til oss selv, til universet, til andre og til målet vårt. Denne prosessen har vist seg å være utrolig kraftfull, og den skaper ofte en sterk emosjonell respons i kunden. Den skaper det skiftet som er nødvendig for å kommer videre i skapelsesprosessen i dette programmet.
 • Neste steg er å åpne opp og få tillatelse til å motta. For de manglende tillatelser til å motta penger, hjelp, anerkjennelse, for å nevne noen, er en av de store blokkeringene som holder folk tilbake fra å realisere drømmene sine og kunne skape med lettet og glede. og så her bygger vi en tillatelse til å motta fritt. 
 • Vi ser så på «det nye deg» som kunden din/du ønsker å være, og beskriver i detalj, som skaper en visjon og vi kobler dette på fornemmelsen av et høyere formål. Ditt dypeste formål.
 • Når vi har på plass denne nye deg versjonen, så starter vi å bruke mere kvantefysikk verktøy i kombinasjon med coaching verktøy for å skape å bygge en sterk overbevisning og en urokkelig beslutning om å samskape dette målet med hjelp av andre og med universet.
 • Og så avslutter vi dette programmet med å skape en flyt av væren, hvor du er påkoblet og forbundet med kilden en universet intelligens, som driver inspirert handling. Jeg pleide å være fokusert på på flyt i prestasjon, men oppdaget at dette ikke er like effektivt, fordi ofte vil våre beste handlinger og ideer kommer fra å være stille på innsiden kom å være forbundet med vår visjon og den kosmiske tilliten til at universet vil oss vel
 • Som bonus får du også verktøy som hjelper deg/kunden å vite hva som kommer fra intuisjonen, og hva som kommer fra frykt/overbevisningssystemet. Samt tillatelse til å leve ut hele potensialet/kraften i deg, fordi vi ofte frykter å ta ut den storheten som bor inni oss. Vi er redd vi blir for kraftfulle.
  Ref. diktet til Marianne Williamson; Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure……

Gjennom dette programmet lærer du noen av de mest kraftfulle endrings verktøyene som jeg har opplevd i alle mine år som coach, og du kan bruke dem helt uavhengig av denne prosessen. De kan skreddersys til å passe dine kunder og din nisje.

Hvordan er undervisningen og trening lagt opp?

 • Egen online portal med videoer, teori og skriftlig materiale tilknyttet verktøyene. Det er en sammensmelting av NLP, Neuro-Semantics, Quantum Physics og Neuro-Science bak de ulike verktøyene.
 • 12 ukentlige Zoom møter med Q&A, teori bak hvert mønster og verktøy, samt praktiske hverdags eksempler. Vi øver også på å ta verktøyene i bruk, og coache hverandre med bruk av de ulike verktøyene
 • Du får en buddy-coach gjennom prosessen, og dere øver en gang i uken på bruk og implementering av verktøyene utenom Zoom møtene.
 • Egen interaktiv Facebook gruppe full av ressurser og inspirasjon

Onlineportalen er med engelsk materiale, og Zoom møtene er enten på engelsk eller norsk, avhengig av hvor vi kjører Quantum leap your Transformation into Flow programmet

Neste mulighet for å bli med på dette programmet på norsk er høst/vinter 2021. Send e-post, eller book gjerne en gratis 30-minutters samtale med Marga, for å høre hvordan dette kan hjelpe deg å realisere det du drømmer om.