The Quantum Leap Coach System

Hos New Attitude får du videreutdanning i coaching i verdensklasse.

New Attitude er lisensiert og faglig forankret i The Quantum Leap Coach System utviklet av Femke Mortimore. Det bygger på Neuro-Semantics og vi har ispedd nevro-vitenskap og kvantefysikk i en del av verktøyene.

Hos oss er undervisningen et lunt sted hvor du føler deg trygg og ivaretatt. Du får personlige tilbakemeldinger slik at du får de beste forutsetninger for utvikling og videre vekst i coachingbusinessen din. Uansett hvilken nisje du har lyst til å blomstre i.

Quantum Leap Coachutdanning er en utdanning som gir deg et bunnsolid grunnlag, enten du tenker å jobbe som profesjonell coach på heltid, eller om du skal bruke coaching som verktøy på din egen arbeidsplass.

Coachutdanningen er bygget opp rundt The Quantum Leap Coach System™, en anerkjent metode for strukturell coaching som fører avansert coaching, neuro-semantics og meta-coaching inn i et system som gjør det enklere å skape kvantesprang for coachingkundene på konsistent  basis.
For å kunne ta i bruk dette systemet trenger du på forhånd å mestre en del grunnleggende coachingferdigheter. Vi anbefaler en NLP Practitioner eller tilsvarende.
(Kjennskap til språk, språkmønstre, arbeid med tilstander, ankring og det ubevisste sinn, målarbeid og verktøy for å endre overbevisninger og følelser)

QL-utdanningens oppbygging

  • Trinn 1; Quantum Leap your Transformation into Flow (Få flyt og fart på coaching, dine drømmer og resultater)
    – 12 ukers online undervisning- og gruppeprosess hvor du lærer å coache i dybden og stå stødig i deg selv som coach. Du kan lese mer her.
  • Trinn 2: Certified Quantum Leap Coach hvor du lærer The Quantum Leap Coach System™
    – 5 ukers online undervisning og trening i grupper, etterfulgt av 5 dagers fysisk coachingbootcamp hvor vi øver på å coache gjennom de 6 fasene av transformativ og systemisk coaching.

Om Trinn 1: Quantum Leap your Transformation into Flow (Få flyt og fart på coachingen, dine drømmer og resultater)

Dette programmet har Femke Mortimore utviklet i samarbeid med Marga Dijkman og en gjeng internasjonale coacher og coach-trenere, hvor de i to år har forsket på hva som holder mennesker som allerede opererer på et relativt høyt nivå innen personlig utvikling, stuck. Altså når resultater fra selvledelse og coaching går trått, selv for «proffene».
Og ikke minst svaret på det ovenstående; Hvordan skape dyptgripende endring, og realisere mål og drømmer ut fra en tilstand/væren av flyt, letthet og glede. Ved hjelp av Neuro-Semantics, Nevrovitenskap og Kvantefysikk.

Du kan ta dette programmet enten enkeltstående, eller som en del av coachutdanningen. Du må ha en coachutdannelse i bunnen for best mulig utbytte. Verktøyene du lærer er like effektive for deg som har erfaring med personlig utvikling, og som jobber med å skape endringer for deg selv.

I sammenheng med coachutdanningen, er det her du lærer 10 superkraftfulle verktøy, som løser opp i og transformerer 95 % av problemene, mønstre og forvrengninger som holder folk tilbake og stuck.
Quantum Leap your Tranformation into Flow handler ikke bare om verktøy, men også om å vite hva du skal gjøre og hvordan, når coachingkunder (eller du selv) opplever hindringer eller blir stuck i forbindelse med en endringsprosess.

Om du vil ha suksess som coach (leder i eget liv), og være fri til å skape det du ønsker i livet, trenger du å frigjøre deg fra blant annet prokrastinering, perfeksjonisme og de tre universelle frykter, frykten for avvisning, ikke være god nok, og gi slipp på kontroll (gi slipp og ha tillit). Disse verktøyene i dette programmet hjelper deg og dine kunder å oppnå dette.

Du trenger dyptgripende verktøy som hjelper kunden å oppnå endring på nevrologiske nivå, ikke bare kognitivt. Disse verktøyene går bakenfor kun mindset og innehar hele sinn-kropp-følelse-sjel systemet, og de har blitt utviklet utfra kjernemønstre og -forvrengninger som holder folk stuck i endringsarbeidet.

Hvordan er undervisningen og trening lagt opp?

  • Egen online portal med videoer, teori og skriftlig materiale tilknyttet verktøyene. Det er en sammensmelting av NLP, Neuro-Semantics, Quantum Physics og Neuro-Science bak de ulike verktøyene.
  • 12 ukentlige Zoom møter med Q&A, teori bak hvert mønster og verktøy, samt praktiske hverdags eksempler. Vi øver også på å ta verktøyene i bruk, og coache hverandre med bruk av de ulike verktøyene
  • Du får en buddy-coach gjennom prosessen, og dere øver en gang i uken på bruk og implementering av verktøyene utenom Zoom møtene.
  • I tillegg for du en 1-1 coach som tar deg igjennom de første verktøyene, for å sikre mest mulig av din egen personlige transformasjon.

Onlineportalen er med engelsk og norsk materiale, og Zoom møtene er på norsk.

Om Trinn 2: Certified Quantum Leap Coach

Har du en coachingrelatert bakgrunn, kan du også delta i dette programmet.

Med det rette fundamentet og det rette systemet på plass, er det ingen grenser for hvilke resultater du kan skaffe coachingkundene. Dette coaching systemet er rigget for deg, slik at du kan gi alle kunde dine dyp og varig transformasjon, og ikke minst hjelpe deg å gjøre den forskjellen du vet du er skapt til å gjøre.

The Quantum Leap Coach System™ tar kunsten, vitenskapen og håndverksfaget coaching til et helt nytt nivå. Det samme gjelder for selvtilliten din som coach, ferdigheter og tro på deg selv og din business. 

Det er en strømlinjeformet prosess for å konsistent gi kundene dine de resultatene de fortjenener.

Bootcampen er for deg som vil skape en dyp og varig endring i andre menneskers liv, og som ønsker å bli den aller beste versjonen av hvem du ønsker å være. 

Det er både for deg som har erfaring som coach og som er nyutdannet som coach.

Dette coachprogrammet fører til sertifiseringen Certified Quantum Leap Coach. Det arrangeres i samarbeid med Femke Mortimore i The Quantum Leap Coach Academy, hvor Marga Dijkman er makker. Du lærer en genial metode for systematisk og strukturert coaching, som hjelper deg å få til varig positiv endring hos dine kunder gang på gang. Du lærer å gå dypere for å identifisere årsaker til problemene, slik at du kan finne de områdene som virkelig kan skape transformative endringer for de du coacher.

I dette kurset går vi stegvis til verks, og gjennom masse praktisk trening vil du bli “drillet” i de ulike fasene i systemet.

Vi har jobbet med hundrevis av coacher som blir overveldet og forvirret av informasjon fra coachee, og som blir usikre på sine coachingferdigheter fordi de får til supre resultater med noen kunder, men ikke alle og ikke hele tiden. Og de vet ikke hvorfor.

Med The Quantum Leap Coach System™, vil du alltid vet hvor du/kunden er i endringsprosessen, hva du skal gjøre i neste omgang, hvorfor og hvordan.
Det krever solid innsats og mye trening om du vil bli en dyktig coach, men det er vel verd det, når du ser hvilken forskjell du kan gjøre for de du jobber med.

Onlineportalen er på engelsk, og coachingen og nettmøtene vil gjennomføres på norsk.

Det er begrenset antall plasser. Vi starter onsdagskvelder 16. august 2023, og vil samles til fysisk coachingbootcamp 21-25.september 2023. Det er mulighet til å få tilgang til onlineportalene i mai. Vi setter opp egne Q&A og treningsmyter for de som vil starte før sommeren

The Quantum Leap Coach Academy

The Quantum Leap Coach Academy drives av Femke Mortimore, hvor Marga Dijkman er lisensiert QL trener med ansvar og lisens for Norge og Europa.

The Quantum Leap Coach Academy er for deg er underveis i coachudannelsen, og for deg som allerede jobber som coach og som ønsker å oppnå større og virkelig tranformerende resultater for kundene dine på en mer konsistent basis.

Vi har vært i coaching- og coach-utdanning industrien i over 20 år, og er dedikerte i å ta coaching industrien til et helt nytt nivå.