The Quantum Leap Coach System

Quantum Leap Coachutdanning er en utdanning som gir deg et godt grunnlag, enten du tenker å jobbe som profesjonell coach på heltid, eller om du skal bruke coaching som verktøy på din egen arbeidsplass.

Coachutdanningen er bygget opp rundt The Quantum Leap Coach System™, en anerkjent metode for strukturell coaching som fører avansert coaching, euro-semantics og meta-coaching inn i et system som gjør det enklere å skape kvantesprang for coachingkundene på konsistent  basis.
For å kunne ta i bruk dette systemet trenger du på forhånd å mestre en del grunnleggende coachingferdigheter. Derfor har vi laget et coachingkurs som heter QL NLP +, som en grunnmodul i QL-utdanningen.

QL-utdanningens oppbygging

 • Trinn 1: QL NLP+ Grunnkurs i coaching og selvledelse – 6 dagers undervisning + hjemmearbeid.
 • Trinn 2; Quantum Leap your Transformation into Flow (Få flyt og fart på forandringen)
  – 4 dagers undervisning/ evt. 10 ukers online undervisning
 • Trinn 3: Quantum Leap Business Coach – 6 dagers undervisning + hjemmearbeid i 12 uker

De ulike trinnene kan skreddersys, og gjennomføres på norsk eller engelsk.

Om Trinn 1: QL NLP+ Grunnkurs i coaching og selvledelse

QL NLP+ er et kurs for å gi deg grunnleggende kunnskap om coaching samt trene opp dine kommunikasjons- og coachingferdigheter.  I QL NLP+ benyttes en rekke pedagogiske metoder for å legge til rette for en god og strukturert læringsprosess. Det legges opp til mye praktisk trening, for uten trening er det ikke mulig å bli en dyktig coach. Undervisningen er fordelt på moduler som kan fordeles tidsmessig på ulike måter. Dette gir stor fleksibilitet. Når QL NLP + kjøres bedriftsinternt kan kurset skreddersys til virksomhetens behov. Her er tre forslag til hvordan kurset kan legges opp, ut fra hva som passer best for din virksomhet:

 • Alternativ 1: Fysiske samlinger (For eksempel 3 fysiske samlinger á 2 dager)
 • Alternativ 2: Hel-digital versjon (For eksempel 6 uker med en kursdag  per uke)
 • Alternativ 3: En miks av fysiske og digitale samlinger

For alle alternativ vil det bli en del hjemmearbeid mellom samlingene. Underveis i programmet vil du få feedback på dine coaching-ferdigheter og veiledning fra våre instruktører med lang erfaring med coaching og NLP. Vi heier på deg for at du skal lykkes, og støtter deg i din læringsprosess. Etter kurset blir det oppfordret til å delta på regelmessige zoom-møter for øving og praktisering.

QL NLP+ er et lærerikt og morsomt kurs, der du får kunnskap og praktisk trening for å kunne utvikle deg selv og dine coaching-ferdigheter. For å få best mulig utbytte av kurset må du sørge for å sette av nok tid for både samlinger, øving og selvstudier. For å få god læring må du regne med å jobbe en del på egen hånd og i grupper.

For alle alternativer vil det være tilgang på kursmateriell på web med lydfiler, video og øvelser. For å få kursbevis må alle moduler være gjennomført, og det settes krav til tilstedeværelse på alle samlinger. Gjennomført kurs åpner muligheten til å gå videre på kurs i The Quantum Leap Coach System™

Om Trinn 2: Quantum Leap your Transformation into Flow

Dette programmet har Femke Mortimore utviklet i samarbeid med Marga Dijkman og en gjeng internasjonale coacher og coach-trenere, hvor de i to år har forsket på hva som holder mennesker som allerede opererer på et relativt høyt nivå innen personlig utvikling, stuck. Altså når resultater fra selvledelse og coaching går trått, selv for «proffene».
Og ikke minst svaret på det ovenstående; Hvordan skape dyptgripende endring, og realisere mål og drømmer ut fra en tilstand/væren av flyt, letthet og glede. Ved hjelp av Neuro-Semantics, Nevrovitenskap og Kvantefysikk.

Du kan ta dette programmet enten enkeltstående, eller som en del av coachutdanningen. Du trenger ikke være coach for å ta det. Verktøyene du lærer er like effektive for deg som har erfaring med personlig utvikling, og som jobber med å skape endringer for deg selv.

I sammenheng med coachutdanningen, er det her du lærer 10 superkraftfulle verktøy, som løser opp i og transformerer 80 % av problemene, mønstre og forvrengninger som holder folk tilbake og stuck.
Quantum Leap your Tranformation into Flow handler ikke bare om verktøy, men også om å vite hva du skal gjøre og hvordan, når coachingkunder (eller du selv) opplever hindringer eller blir stuck i forbindelse med en endringsprosess.

Om du vil ha suksess som coach (leder i eget liv), og være fri til å skape det du ønsker i livet, trenger du å frigjøre deg fra blant annet prokrastinering, perfeksjonisme og de tre universelle frykter, frykten for avvisning, ikke være god nok, og gi slipp på kontroll (gi slipp og ha tillit). Disse verktøyene i dette programmet hjelper deg og dine kunder å oppnå dette.

Du trenger dyptgripende verktøy som hjelper kunden å oppnå endring på nevrologiske nivå, ikke bare kognitivt. Disse verktøyene går bakenfor kun mindset og innehar hele sinn-kropp-følelse-sjel systemet, og de har blitt utviklet utfra kjernemønstre og -forvrengninger som holder folk stuck i endringsarbeidet.

Hvordan er undervisningen og trening lagt opp?

 • Egen online portal med videoer, teori og skriftlig materiale tilknyttet verktøyene. Det er en sammensmelting av NLP, Neuro-Semantics, Quantum Physics og Neuro-Science bak de ulike verktøyene.
 • 12 ukentlige Zoom møter med Q&A, teori bak hvert mønster og verktøy, samt praktiske hverdags eksempler. Vi øver også på å ta verktøyene i bruk, og coache hverandre med bruk av de ulike verktøyene
 • Du får en buddy-coach gjennom prosessen, og dere øver en gang i uken på bruk og implementering av verktøyene utenom Zoom møtene.

Onlineportalen er med engelsk materiale, og Zoom møtene er enten på engelsk eller norsk, avhengig av hvor vi kjører Quantum leap your Transformation into Flow programmet

Om Trinn 3: Quantum Leap Business Coach

Etter QL NLP+ har du den grunnleggende kunnskapen som skal til for å lære strukturert og metodisk coaching ved hjelp av The Quantum Leap Coach System™. Har du annen coachingrelatert bakgrunn istedenfor, kan du også delta på dette programmet.

Dette coachprogrammet fører til sertifiseringen Quantum Leap Business Coach. Programmet arrangeres i regi av og i samarbeid med Femke Mortimore i The Coach Mentor. Du lærer en genial metode for systematisk og strukturert coaching, som hjelper deg å få til varig positiv endring hos dine klienter gang på gang. Du lærer å gå dypere for å identifisere årsaker til problemene, slik at du kan finne de områdene som virkelig kan skape transformative endringer for de du coacher.

I dette kurset går vi stegvis til verks, og gjennom masse praktisk trening vil du bli “drillet” i de ulike fasene i systemet.

Vi har jobbet med hundrevis av coacher som blir overveldet og forvirret av informasjon fra coachee, og som blir usikre på sine coachingferdigheter fordi de får til supre resultater med noen kunder, men ikke alle og ikke hele tiden. Og de vet ikke hvorfor.

Med The Quantum Leap Coach System™, vil du alltid vet hvor du/kunden er i endringsprosessen, hva du skal gjøre i neste omgang, hvorfor og hvordan.
Det krever solid innsats og mye trening om du vil bli en dyktig coach, men det er vel verd det, når du ser hvilken forskjell du kan gjøre for de du jobber med.

The Quantum Leap Coach Academy

The Quantum Leap Coach Academy drives av The CoachMentor Femke Mortimore, og er et samarbeid mellom Femke og lisensierte QL trenere; Marga Dijkman i New Attitude AS, Signe-Marie (Sigma) Hernes-Bjerke i Teambyggerne AS og Business & Life Reinvention Coach Dina Marais.

The Quantum Leap Coach Academy er for deg som er ny til coaching, og for deg som allerede jobber som coach og som ønsker å oppnå større og virkelig tranformerende resultater for kundene dine på en mer konsistent basis.

Vi har vært i coaching- og coach-utdanning industrien i over 20 år, og er dedikerte i å ta coaching industrien til et helt nytt nivå.

Les om våre sertifiserte QL trenere i Norge