Å skape resultater sammen med andre

Teamcoaching og teambuilding

Teamcoaching er handlingsorienterte og målrettede samtaler mellom en coach og en gruppe mennesker.  Vi bruker NLP – nevro lingvistisk programmering, Neuro-Semantics, 4MAT, modeller fra The Arbinger Institute og LØFT – løsningsfokusert tilnærming som metoder og verktøy i teamcoachingprosessen.

Gjennom samtalene i teamcoaching oppmuntres gruppen til å lage realistiske handlingsplaner, og å ta felles ansvar for teamets fremgang.

I teamcoaching fokuserer vi på:

 • Godt samspill og god kommunikasjon – grunnlaget for å få til dette
 • Hva dere vil oppnå og hvor dere vil være
 • Hvor dere er nå og hvordan dere kan få det dere vil ha
 • Hvilke hindringer dere skal overkomme
 • Hva dere gjør bra i dag, og hvordan dere kan skape mer av det
 • Hvordan dere måler fremskritt og suksess – hvordan dere vil vite at dere er i mål

Tema for teamcoaching kan være:

 • Utvikle handlingsplaner
 • Utvikling av arbeidskultur og spilleregler – hvordan gruppen skal kommunisere og samarbeide
 • Utvikle strategier
 • Utvikle nye rutiner for å arbeide effektivt
 • Utvikle felles visjon, verdier og mål
 • Problemløsning

Teambuilding øvelser

For nye team som skal bli kjent og lære å jobbe sammen, setter vi sammen ulike teambuildingsøvelser og oppgaver teamet skal løse sammen. Dette handler om å bygge en fellesskapstankegang og en god samarbeidskultur med stor takhøyde for forskjeller.