I personlig coaching fokuserer vi på det du vil ha i fremtiden og hvordan du skal komme deg dit.

Du lærer deg hvordan du kan bruke hjernen din mer effektivt og utvikle nye vaner og tenkemåter.

Samt mentale teknikker for å hente fram dine ressurser.

Coaching med NLP og Neuro-Semantics; Meta-Coaching

Hos New Attitude får du hjelp til selvledelse, personlig utvikling og til å fokusere på det du vil ha istedenfor det du ikke vil ha.

Du vet selv hva som er viktig for deg, hvilke ressurser du har og hva som skal til for at du skal skape det du ønsker deg. Gjennom personlig coaching er Margas oppgave å hjelpe deg til å finne fram til svarene og de smarte idéene, og støtte deg i å omsette dem til konkret handling.

Fokuset ligger på dine ønsker og behov, og coachen fungerer som en sparringspartner og katalysator i din utviklingsprosess. Det betyr at det er du selv som aktivt handler og finner fram til nye løsninger, muligheter og ressurser for å nå dine mål.

Hva ønsker du å oppnå etter en coachingprosess?

Trenger du hjelp til å få klarhet og foreta vanskelige valg? Strever du med dilemmaer? Hodet sier én ting, og hjerte/magen sier noe annet?

Har du lyst til å realisere drømmen, men aner ikke hvor du skal begynne?

Vil du ha mer selvtillitt og eller bedre selvfølelse?

Hva med mer motivasjon, guts og handlekraft?

Eller bare generelt mer indre ro, glede og tilfredshet i hverdagen? Finne ut hva det gode liv er for deg?

Ønsker du å bli tydeligere på egne verdier, slik at du kan gjøre støttende og verdibaserte valg?

Trenger du å bli flinkere til å si nei, sette grenser og prioritere annerledes?

Vil du gjerne bli tydeligere i rollen som leder, og bli bedre i kommunikasjon og samspill med andre?

Kick-ass Coaching

Kick-ass Coaching sier noe om hvilken stil Marga i New Attitude har, og  hvilke krav hun stiller til deg som coachingkunde.  Kick-ass Coaching er for deg som virkelig ønsker endring. Har du det med å  innimellom «stikke av» når det blir ubehagelig, eller ikke følge opp det du har lovet deg selv eller andre?  Da har du kommet til rett sted. Marga vil at du skal lykkes, og hun holder deg ansvarlig for din egen utvikling. Det ligger mye omsorg bak Kick-ass Coaching, og stilen passer for deg som gjerne tåler og trenger en trøkk.

Coachingprosessen hjelper deg med:

  • å få klarhet i hvem du er
  • hvor du skal
  • hva som stopper deg
  • hvordan du skal komme deg dit du vil
  • å få fram ressursene dine
  • å utvikle en attitude som støtter deg

Vi coacher deg gjerne på kun ett livsområde, for eksempel jobb. Og for å oppnå en god balanse i livet som helhet, anbefaler vi å se på alle dine livsområder. Mange omtaler det som det gode liv.

De vanligste livsområdene vi jobber med er:

helse & velvære

personlig utvikling

fritid & rekreasjon

karriere

økonomi

familie

venner

parforhold

seksualitet

Hvordan vil coaching kunne hjelpe deg og din utvikling?
Send e-post for å sette opp 30 min gratis kartleggingssamtale på Skype/Zoom eller telefon

.