Ledersparring, executive coaching, lederutvikling

Hvordan være en leder som andre vil følge?

Hvordan ha mening, mestring og balanse i lederskapet?

Hvordan skape mest mulig verdi for de rundt deg og selskapet?

Gjennom coaching får du klarhet.

Vanlige temaer i ledercoaching og ledermentoring

 • Egen ledelsesfilosofi og ledelsesstrategi
 • Ledelse opp mot konsern/virksomhetsmål
 • Egne verdier som fundament i lederskapet
 • Implementering og eierskap til strategi i virksomheten
 • Sette grenser, gi feedback og være tydelig som leder
 • Balanse mellom varm og kald ledelse
 • Øke kommunikasjonsferdigheter i møte med ulike personer og ulike situasjoner
 • Motivere andre og invitere til samarbeid, eierskap og ansvar
 • Prioritere og delegere – hva haster og hva er viktig på kort og lang sikt
 • Møteledelse
 • Balanse mellom jobb og privatliv
 • Hvordan «holde høyden» som leder


Formålet med Leder Coaching, er å styrke lederens profesjonelle innsats og å skape verdi for selskapet, med målbar effekt. Det gjør vi best ved å se hele mennesket, og å jobbe med det personlige.

Gjennomføring av ledercoaching

 • Som oftest er coachingmøter på Zoom. Innimellom fysiske møter med walk and talk i skog og mark i Ski/Askim området
 • Hele eller halve dagsmøter med intensiv coaching, avhengig av hva som passer deg best
 • Mulighet for å delta på åpne kurs Bærekraftig ledelse, kommunikasjon og samarbeid, dersom dette ikke kjøres bedriftsinternt
 • Egen leseliste av bøker og kompendium avhengig av hvilke tema det coaches på
 • Oppgaver og fokusområder det trenes på mellom hvert coachingmøte
 • Support på e-post og telefon underveis i coachingforløpet

Marga i New Attitude er coach
for både toppledere, daglig
ledere og avdelingsledere.

Ledercoachingprogrammene
er skreddersydd for hver
enkelt leder, og varierer i
omfang fra minumim syv
møter, til lederutviklings-
prosesser som strekker seg over
ett helt år.

Hvordan vil coachingvære nyttig for deg og din bedrift?
Send e-post for å høre mer om hvordan Marga kan bistå deg selv eller noen av dine ledere