Hvor er din plass? Hva passer du til og hva brenner du for?

Jobbcoaching, karrierecoaching eller karriererådgivning?

 Karrierecoaching, jobbcoaching og karriererådgivning kan benyttes når du har behov for klarhet eller endringer i arbeidslivet. Du kan bruke det for å håndtere utfordringer i en eksisterende jobb på en bedre måte, eller for å finne fram til en ny jobb.

Jobbcoaching – i eksisterende jobb

Jobbcoaching kan du benytte deg av hvis du opplever utfordringer på jobb du trenger å håndtere på en bedre måte. Det kan dreie seg om dine prestasjoner i ulike sammenheng, og ferdigheter du trenger å bli bedre på.

  • Er det relasjoner på jobb du trenger å forbedre?
  • Vil du bli en bedre leder?
  • Trenger du hjelp til å prioritere tid og oppgaver?
  • Eller trenger du økt motivasjon for en bedre resultatoppnåelse?
  • Har du visse mønstre du gjentar, og som ikke lenger tjener deg?

Du kan lese mer om coaching under Personlig coaching.

Karrierecoaching – for ny jobb
eller helomvending

Karrierecoaching er en effektiv og målrettet prosess som setter fokus på det du ønsker deg i arbeidslivet. Prosessen med karrierecoaching tydeliggjør hvilke behov og krav du har i forhold til jobb og karriere, hvilke ressurser og kompetanse du allerede besitter og som du kan bygge videre på, og hvordan du skal nå målene dine. Dine valg bør også være trygt forankret i dine verdier og det som er viktig for deg.

Hos oss kan du også få karriererådgivning i form av tips og råd til å skrive en god jobbsøknad, en CV som viser hvem du er, og vi kan trene og forberede deg til jobbintervjusituasjoner.

 Vår jobb er å støtte deg hele veien frem til målet gjennom å gjøre deg bevisst på dine valg, avdekke muligheter du ellers ikke ville utforsket, og ansvarliggjøre deg i forhold til egne mål og handlingsplaner.

New Attitude kan inngå coachingavtaler med bedrifter som er i
omstilling eller som nedbemanner, og vi kjører individuelle- og
felles coachingforløp som en del av sluttpakkeavtalen for ansatte.