Hva er NLP?

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering og navnet viser til sammenhenger mellom vårt språk og vår hjerne og kropp, som igjen bestemmer vår atferd. Når vi vet hva som bestemmer vår atferd, kan vi også endre den.

  • Nevro: fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser – syn, hørsel, lukt, smak, berøring
  • Lingvistisk: fordi vi kommuniserer med oss selv og andre gjennom bl.a. språk. Ord gir gjenklang og påvirker oss.
  • Programmering: fordi vi har innlærte tanke- og handlemønstre som er programmert i oss og som utløses på autopilot

NLP er et spennende fagfelt i skjæringspunktet mellom kommunikasjon og psykologi. Det gir oss et verktøy til å forsterke våre ressurser, bedre vår kommunikasjon og fjerne begrensninger som ofte sitter i hodet. NLP kalles ofte for hjernens brukermanual, og er skapt gjennom å modellere (beste praksis) velfungerende strategier innen kommunikasjon, selvledelse og målarbeid.
Ved bruk av NLP setter vi dine positive sider i fokus, og gjennom dem finner vi fram til gode mål innenfor områder du selv ønsker å utvikle videre.
NLP er kort sagt læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv og andre.

Hva er Neuro-Semantics / Nevro-Semantikk?

Neuro-Semantics er en videreutvikling av og bygger på NLP. Vi kaller sier at Neuro-Semantics er som å ta den røde pillen i filmen Matrix. Fordi du tydelig ser hvordan dine meninger og rammer (inner game) styrer din adferd, tilstander og resultater (outer game).

Neuro-Semantics er et fagfelt innen coaching, trening og utvikling som brukes verden over. Det er et rammeverk for å forstå hvorfor mennesker gjør som de gjør, hvordan vi skaper mening i alt som skjer, og sammenhengen mellom hvilke rammer og meninger vi skaper og våre tilstander, prestasjoner og valg.

Gjennom Neuro-Semantics har individer og organisasjoner raffinert ferdigheter, fått økt selvtillit og blitt mer ressurssterke, lært å leve mer intensjonelt og fokusert, komme seg fra ord til handling, samt oppnå større grad av mestring og suksess personlig og profesjonelt.  

Vi får større mulighet til å ta i bruk mer av vårt potensiale, når vi forstår hvordan sinnet skaper mening og virkelighet, og hvordan våre tanker styrer våre følelser og resultater. Og hvordan vi kan styre og endre dette gjennom effektiv selvledelse.

I denne artikkel/pdf på engelsk får du en dypere forståelse for Neuro-Semantics.

I denne videoen kan du enkelt oppleve effekten og forskjellen Neuro-Semantics gjør. Ta utgangspunkt i et mål du har sporet av fra, eller en oppgave, rolle eller akivitet du vet er viktig, men du mangler motivasjon til. (Underteksting tilgjengelig i video)

Hvordan øke motivasjonen for mål, oppgaver, rolle og aktiviteter

Her kan du laste ned arbeidsdokumentet som pdf til øvelsen i videoen.