Jeg har et tilbud til coacher og endringsagenter, som til tross for solid utdannelse, relativt gode resultater med kunder, selvledelse etter beste evne, fortsatt ikke synes de får det helt til eller er gode nok.De vil bygge opp coachingpraksisen sin, eller finne måter å bruke coachingkompetansen sin på. De jobber hardt, men de synes det går tregt, og tviler på om de er gode nok, selv om de intellektuelt vet det ikke er sant. 😰

Flere sitter fast i spørsmål rundt salg og markedsføring:
• Hva slags strategi passer meg best?
• Hvordan skal jeg finne stemmen min i sosiale medier?
• Er det i det hele tatt plass til meg?• Hva skal jeg fokusere på av produkter?
• Hvordan tiltrekker jeg meg riktigere kunder, mine drømmekunder som er en match til meg?
• Og hvordan blir jeg komfortabel med å øke prisen?

Eller de snubler i det coaching-faglige:

• Hvordan setter jeg sammen en transformerende coachingprosess?
• Hvordan skal jeg best pakke tjenestene mine og bruke kompetansen?
• Hvordan kan jeg bli flinkere til å lytte og være mer tilstede i coachingen. Istf å stresse og legge så mye press på meg?
• Hva gjør jeg med kunder som snakker mye, eller ikke gjør det vi er enige om?

❌ Det å gå for drømmen, følge sjelens ønske og det hjertet begjærer føles aldeles ikke så smooth som de tenkte. Når vi er i alignment, skal vel ting gå lett, eller hva?

De lengter etter å:

• Leve mer autentisk
• Skape det livet de drømmer om
• Utøve livsformålet sitt
• Føle trygghet og frihet i det de gjør

Jeg har et program som adresserer disse utfordringene og ønskene direkte.

💡 Resultatene du oppnår personlig og i business blir et bi-produkt av hvem du blir via prosessen og verktøyene vi introduserer og installerer i deg. Vi fokuserer mer på hvem du vil være, framfor hva du skal gjøre, slik at du kan ha hva du ønsker, når du ønsker det. Fordi suksess består av 95% mindset og 5% strategi.

Vi jobber i harmoni med de Universelle lovene, ikke mot dem. I programmet er det også lagt inn mentoring som hvor vi følger beste praksis for å lykkes i coachingbransjen.

Hvordan er programmet lagt opp?

🌟 Mitt coachingprogram går over 2-3 måneder og inkluderer 8 1-1 coaching sesjoner, samt 4 business mentoring sesjoner.
✅ 10-12 uker med Quantum Leaps, personlig vekst og skifte på nevrologisk nivå som ruter om hjernen (nervestiene for tanker og følelser) og kickstarter en helt ny måte å VÆRE på. Vi bygger nye nervestier og paradigmer/et nytt overbevisningssystem og designer et nytt operativsystem.

✅ Hvordan du tenker og skaper mening, styrer følelsene dine, tilstanden du er i, og driver valg og handlinger. Jeg hjelper deg å avdekke strukturen på HVORDAN dette skjer hos deg, og finne hvor den største endringskraften ligger, så vi kan skape endringer på nevrologisk nivå. Ikke bare på intellektuelt nivå. 

✅ Jeg lærer deg hvordan du kan tenke annerledes, og FØLE DEG annerledes i triggersituasjonene dine (beskrevet over), slik at du kan handle og respondere slik du egentlig ønsker. Og dermed få resultater som er mer i tråd med det kraftsenteret som du egentlig er.

✅ Jeg guider og hjelper deg til å oppnå personlige og profesjonelle mål utover hva du opprinnelig tenkte var mulig. Vi jobber med det ubegrensede potensialet og din skaperkraft. Du blir guidet til skape en ny virkelighet og nye resultater utfra tillit, optimisme og TRO, som blir din nye måte å være på. Slik lever du ut coachingfilosofien i praksis.

✅ Du vil lære hvordan du får tilgang til dine iboende superkrefter, og ha dem tilgjengelig når og hvor du måtte trenger dem. Når du har eierskap og valgfrihet til dine tanker, følelser, ord og handlinger er du MESTEREN i eget liv. Fordi du reelt kan velge hva du vil akseptere og avvise, og du kan styre tankene og følelsene, og investere dem der du vil ha dem, istf for at de styrer deg.

✅ Du vil lære hvordan du kan ha motstandskraft, indre trygghet og inspirasjon som fast modus å opererer ut fra når du går ut av komfortsonen og bygger opp noe nytt.

✅ Du får opptak av visualiseringer jeg guider deg igjennom, som hjelper deg å integrere og ta dem i bruk på et dypere nivå, samt undervisning i hvordan Universelle lover spiller inn i situasjonene og områdene du ønsker å endre.

✅ Mestringsto blir varemerket når du genuint møter opp som den sterke, samtidig sårbare, erfarne og samtid nysgjerrige og fullstendig kick-ass personen som i bunn og grunn har vært der hele tiden. Du vil bære ditt nye deg med stolthet, når du trer inn i din fulle kraft og handler og lever derfra.

✅ Du vil lære å installere nye vaner i ditt ubevisste sinn og i nevrologien din, så de går på autopilot, istf at du skal slå deg i hodet fordi ikke følger det du vet er bra for deg.

🌟 I businessmentoring delen får du den praktiske hvordan-sparringen, som lar deg få framdrift, ta valg og styre fokus med lave skuldre.

🔥 Coachingprogrammet er ment for å gi deg gnisten tilbake, få deg on track og i fri utfoldelse, slik at du GJØR den forskjellen du er ment til å gjøre, og ER den versjonen du vet bor i deg 🦹🏻‍♀️🧚🏼‍♂️💃🏽 🌟 

🙋🏻‍♀️ Det er for deg som har jobbet med personlig utvikling i flere år. F.eks deg som er (godt) i gang som coach, men du synes det koster deg mye og du finner ikke balansen. Og akkurat nå famler med liv og lære.

Med en veldokumentert miks av Neuro-Semantics, Nevrovitenskap, Universelle lover i praksis, og min 13 år lange erfaring som profesjonell coach, samt mentor, trener og coach for coacher, blir dette en dyp og transformativ opplevelse. 

💃🏽Klar for en ny retning og mer drive? Ta kontakt for å utforske mulighetene for et samarbeid 🌟