Slik kan du få mer effektive møter

  • Post author:
  • Post category:Artikler

Mange opplever at arbeidsuken blir slukt av utallige møter, hvor diskusjonene løper i det uendelige. Det blir diskutert både problemer og løsninger, uten at vi helt har definert hva det er vi prater om, hva vi ønsker å finne ut av eller hva vi ønsker å oppnå. Vi sitter i møter hvor vi mangler fakta, det er mange antakelser, og klokka går. Derfor har jeg skrevet noen tips til problemløsning, som kan redusere både antall bekymringer og ikke minst frigjøre tid brukt til å diskutere problemer.

Fortsett å leseSlik kan du få mer effektive møter

Hvordan skape bedre samhandling og endre bedriftskulturen ved hjelp av tre spørsmål

  • Post author:
  • Post category:Artikler

Spørsmålene er enkle, men langt fra simple. Bruk av spørsmålene kan ses på som en slags mental LEAN. Og resultatet blir økt positiv innflytelse på dine omgivelser, bedre relasjoner og kommunikasjon, tidsbesparelser og økt samhandling innad i team og på tvers i bedriften.

Fortsett å leseHvordan skape bedre samhandling og endre bedriftskulturen ved hjelp av tre spørsmål