Hvorfor 70% av endringsprosesser i bedrifter ikke lykkes

Leder- og organisasjonsutviklingseksperter har slitt med å forklare hvorfor 70% av omorganisering- og endringsprosesser i organisasjoner mislykkes. Resultatene og effektene de håpet på innledningsvis uteblir, og det tar mye lengre tid enn antatt å få på plass endringene. Hvorfor? Hva er det som skjer? En av de kritiske årsakene er at endringstiltakene vanligvis fokuserer på…

Continue Reading Hvorfor 70% av endringsprosesser i bedrifter ikke lykkes

Se flere artikler

Sign up for news, videoes and tools!

* indicates required

Please select what topics you would like to hear about. You may choose more than one:

We are far to laid back to send you emails very often. You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.