Mental trening handler om:

 
Mentale teknikker:
Verktøy for utvikling av mentale ferdigheter

Motivasjon:
Å vite hva som er driveren bak motivasjon, og styre den dit
du trenger den.

Mål:
Konkrete metoder for å jobbe med mål, strategier handlingsplaner og evaluering underveis.

Indre samtale:
Hvordan styre ditt sinn og indre samtaler for å finne
gode løsninger og å fremme en tro på at du kan lykkes.

Tilstandskontroll:
Å bevisst kunne sette deg inn i riktig tilstand for
rett oppgave.

Visualisering:
Å bruke indre bilder og følelser for å fremme utvikling og prestasjoner.

Med mental trening lærer du hvordan du kan trene tankegangen din slik at du kan skape seg et liv med sterke prestasjoner, god helse, sterk livsglede og høy livskvalitet.

 

Viktig for mental trening – Vi tenker i bilder

En av kunstene ved mental trening, er å vite hvordan hjernen fungerer, og hvordan vi «tar inn» og tolker verden gjennom sansene våre; syn, lukt, smak, hørsel og berøring.

Vi tenker i form av indre bilder eller fimsnutter, enten vi er klar over det eller ikke.
Hva vi fokuserer på, og hvordan vi fokuserer eller ser det for oss, avgjør vår oppfatning av verden, hva vi mener ting betyr, våre tanker, følelser og dermed hva vi gjør som følge av dette.

Likeså avgjørende som bildene, er hva vi sier til oss selv, og hvordan vi sier det.

Derfor kommer altså vår sannhets- og virkelighetsoppfatning an på hvordan vi fortolker eller forstår situasjoner rundt oss. Dermed kan man si at f.eks. vårt selvbilde er vår egen fortolkning av oss selv, uten at det nødvendigvis innebærer at det er den samme fortolkningen alle andre har av oss.

Indre bilder og intern dialog er derfor viktige ingredienser i mental trening.

Så, fordi man i praksis skaper sin egen virkelighet, sine egne bilder av seg selv og omverdenen, kan man også omskape disse.

Du kan lese litt om konsekvenser av den indre samtale og kraften i spørsmålene vi stiller oss selv i denne artikkelen.