NLP coaching som metode

 
NLP er fundamentet for de metodene, teknikkene og spørsmålene vi bruker i coaching.  NLP er et kraftfullt verktøy som gir resultater raskt og som fremfor alt gir varige endringer. Gjennom NLP coaching lærer du hvordan du kan optimalisere bruken av hjernen, blant annet gjennom Personlig coaching.

NLP coaching handler også om effektiv kommunikasjon, mål- og handlingsplaner, samt bedre strategiprosesser og ressursutnyttelse. Derfor er også NLP ett av verktøyene som brukes i både Teamcoaching og Jobbcoaching og Karrierecoaching.

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering og navnet viser til sammenhenger mellom vårt språk og vår hjerne og kropp, som igjen bestemmer vår atferd. Når vi vet hva som bestemmer vår atferd, kan vi også endre den.

  • Nevro: fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser – syn, hørsel, lukt, smak, berøring
  • Lingvistisk: fordi vi kommuniserer med oss selv og andre gjennom bl.a. språk. Ord gir gjenklang og påvirker oss.
  • Programmering: fordi vi har innlærte tanke- og handlemønstre som er programmert i oss og som utløses på autopilot

NLP er et spennende fagfelt i skjæringspunktet mellom kommunikasjon og psykologi. Det gir oss et verktøy til å forsterke våre ressurser, bedre vår kommunikasjon og fjerne begrensninger som ofte sitter i hodet.
Ved bruk av NLP setter vi dine positive sider i fokus, og gjennom dem finner vi fram til gode mål innenfor områder du selv ønsker å utvikle videre.
NLP er kort sagt læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv og andre.