Gratis morgenseminar for ledere/prosjektledere: «Konfliktløsning og grunnlag for en god samarbeidskultur»

Dato:  Bedriftsinterne oppdrag prioriteres, ny dato for åpent morgenseminar er ikke fastsatt.
Tid: 08.00 – 10.00
Sted: Pilestredet 56, ved Bislett i Oslo. Teknologihuset – House of Communities
Enkel servering

For hvem er dette morgenseminaret?

På dette morgenseminaret blir du som fortrinnsvis er leder/prosjektleder/mellomleder, invitert til å få med deg smakebiter:

  • på et strukturert rammeverk og verktøy for å invitere andre til endring
  • for nye handlingsrom innen konfliktløsning
  • på modeller for å bygge en samarbeidende arbeidskultur.

Har du noen på jobb som gir deg hodebry?

Kjenner du noen som du skulle ønske kunne endre seg? I forhold til prestasjoner, adferd eller væremåte? Noen som skaper problemer for deg, kolleger eller kunder? Bruker du en del tid, krefter og ressurser på å løse opp i kommunikasjonsknuter og samarbeidsvansker?
– Hvordan vil dette frokostseminaret være relevant for deg?

Innhold i morgenseminaret

  • På dette morgenseminaret gjør vi et dykk ned i hva som foregår under overflaten ved ulike konflikter. For å løse og forebygge konflikter, må vi tydelig se hva hva som er problemet, slik at i kan forholde oss konkret til det.
  • Vi snakker om og gir eksempler på økonomiske og organisatoriske kostnader involvert i ulike typer konflikter. Basert på utregninger fra andre kunder Arbinger har jobbet med
  • Å forstå kilden til din egen innflytelse
  • Å se kommunikasjonsvansker og samarbeidsproblemer fra et annet perspektiv, slik at du kan skape nye handlingsrom for deg selv og andre
  • Forandringspyramiden – et strukturert rammeverk for å invitere andre til endring
  • Verktøy og fokusområder i fire retninger som fremmer samarbeid; overfor kunder, ansatte, teammedlemmer og leder

Om du vil lese deg opp på forhånd, kan du lese en artikkel skrevet av en deltager på et foredrag Marga Dijkman holdt for en nettverksgruppe.

Send oss en e-post for spørsmål og påmelding. Eller ring Marga Dijkman på tlf: 915 38 558
Ved påmelding: Oppgi navn, telefonnummer, firma du jobber for, og hvilken rolle/tittel du innehar.

Referanser fra tidligere deltgere i «Konfliktløsning og grunnlag for en god samarbeidskultur»:

”Jeg opplevde frokostseminaret som en ren vitamininnsprøytning og motivasjonskick. Som ny og ung leder er jeg på konstant søken etter kunnskap som kan hjelpe meg med utfordringene jeg møter daglig. En ting er å lese om dette i en bok. Noe helt annet er å få en innføring av Marga, så vel som av de andre kursdeltakerne. Bevisstgjøring gjennom «boksene», samt erfaringsutveksling var med på å gjøre lederansvaret litt mindre skummelt. Med dette mener jeg at enhver oppgave som oftest blir langt enklere når man får noen verktøy som kan hjelpe en. Dette fikk jeg etter kun et par timer med Marga, og ser frem til å kunne delta på fremtidige seminar i regi av henne og New Attitude.”
Leder for traineeprogram

”Å delta på morgenseminaret til Marga var umiddelbart nyttig for meg. Modellene hun presenterte var enkle å relatere til egne erfaringer gjennom eksemplene som ble gitt. Jeg ble inspirert og motivert til å prøve dem ut da jeg var tilbake på arbeidsplassen, og erfarte til min store glede at dette var tankesett som jeg kunne bruke for helt konkret å forbedre min egen arbeidsdag. Jeg er blitt mer bevisst på hvordan jeg kan bruke det jeg lærte av Marga til å oppnå en bedre kommunikasjonsflyt, og til å lede møter på en måte som fremmer mer kreativitet og bedre arbeidsprosesser.
Marga er en sprudlende og inspirerende person som holder et effektivt fokus på temaet hun snakker om. Det var et engasjerende driv gjennom hele seminaret, samtidig som det var rom for å reflektere over det som ble presentert. Dette var en svært god start på dagen, og vel anvendt tid!”
Avdelingsleder kommunikasjonsavd.

”Jeg anbefaler alle som trenger litt «ledelsesvitaminer» å bruke et par morgentimer på et slikt seminar. Det gir ekstra energi å løfte blikket opp fra daglige trivialiteter og få satt både ord og idéer på situasjoner som enten er blitt en gjentagende plage som man bare finner seg i, – eller som kan virke tunge å ta tak i. Nye vinkler og utveksling av erfaring hjelper meg å få åpnet nye vinduer, med litt andre utsikter og nye muligheter! Seminarformen gir også mulighet for å styre fokus i retning av konkrete problemstillinger, om det trenges. Dette virket veldig godt for meg, – takk for en inspirerende morgen!”
Liv Karin Krogstad – NAV IKT