Pausen-leder-i-eget-liv-MargaDijkman_NewAttitude

Denne workshopen handler om selvledelse og balanse i livet, mellom jobb og privat. Den handler om å ta et pust i bakken, legge inn pausen i hverdagen, og å skape rom for refleksjon over hva som er viktig og hva som er det gode liv for hver enkelt ansatt og leder.

Ansatte som hegner om sine verdier, tar vare på seg selv og som sørger for påfyll i hverdagen er fornøyde ansatte. Og dermed en viktig ressurs for bedriften.

Mange lever hektiske liv i høy fart og med mange oppgaver. Det er ikke arbeidsmendgen som tar knekken på oss, det er farten. Derfor bruker vi denne dagen til å stoppe opp, senke skuldrene, reflektere over hva som gir glede og påfyll, de nære ting, samt gjøre avtaler med oss selv om hvordan vi best mulig hegner om oss selv og det som er viktig i livene våre.

Innhold og verktøy innen:
Personlige mål
Håndtere motgang
Glede og takknemlighet
Verdier
Å se livet/hverdagen i sin helhet

En bedriftsintern workshop som leveres på forespørsel. Ta kontakt med Marga Dijkman på telefon 91538558 eller  e-post for spørsmål og bestilling.

Referanse fra Pausen – jeg som leder i eget liv:

«Marga Dijkman var med på å gi oss en fantastisk start på vårt 2 dagers seminar hvor formålet med seminar var å oppnå bedre samspill og samhandling i seksjonen. Vi opplevde Marga som en utrolig inspirerende, engasjerende og tilstedeværende foredragsholder som byr på seg selv og raust deler historier fra eget liv som vi lett kjenner oss igjen i. Som mine medarbeidere kommenterte: «Dette var bare fantastisk, dette gikk rett hjem, jeg fikk børstet støv av tankene mine.» Jeg trodde jeg hadde opplevd det meste, men Marga er «rågod», og så brukte hun ikke gule post it lapper. Tiden med Marga gikk så altfor fort, men vi bruker Marga gjerne igjen ved en senere anledning.»
– Wenche Marie Lund, administrasjonssjef Mattilsynet