Workshop

I denne workshopen lærer vi hvordan vi kan løse opp i kommunikasjonskrøll og samarbeidsvansker, og etablere eierskap og ansvar hos hver enkelt. Vi ser på hvordan vi kan bidra til å bryte ned silotenkningen mellom team/avdelinger, og legge til rette for godt samarbeid på kryss og tvers. Dette handler om hvordan vi skrur tannhjulene i en bedrift tettere sammen. Hva hver enkelt bidrar med, og hvordan teamet/avdelingene som helhet bidrar.

En bedriftsintern workshop som leveres på forespørsel. Ta kontakt med Marga Dijkman på telefon 91538558 eller  e-post for spørsmål og bestilling.