dreamstimemedium_9702784copyLivet kan være ett puslespill – ett som går lekende lett,  eller ett som gir hodebry og frustrasjoner, eller noe i mellom de to.

Noen ganger ser vi ikke for oss hva det skal bli, andre ganger vet vi ikke hvordan vi skal legge brikkene, eller vi mangler brikker, eller vi liker ikke det puslespillet vi har påbegynt, og ønsker noe annet. Kanskje det er på tide med ett nytt puslespill, som får deg til å vokse og strekke deg? Kanskje noe som gir følelsen av å ha et master piece i livet?

“We cannot change our past… we cannot change the fact that people will act in a certain way. We cannot change the inevitable. The only thing we can do is play on the one string we have, and that is our attitude. I am convinced that life is 10% what happens to me and 90% of how I react to it. And so it is with you… we are in charge of our Attitudes.”
Charles R. Swindoll

Coachingprosess hos New Attitude

Coaching er en prosess det er verdt å investere tid, energi og oppmerksomhet til. Det handler om deg og kvaliteten på ditt liv og skal ikke tas lett på.

Vi jobber ikke med quick-fix. Derfor jobber vi kun med kunder som virkelig vil ha endring og gjennombrudd, og som er villig til å forplikte seg til sin egen prosess over tid, og gjøre jobben som kreves for å nå sine mål.

Les mer om personlig coaching her