Ledersparring, executive coaching, lederutvikling

Marga i New Attitude er coach for både toppledere, daglig ledere og avdelingsledere. Ledercoachingprogrammene er skreddersydd for hver enkelt leder, og varierer i omfang fra minumim syv møter, til lederutviklingsprosesser som strekker seg over ett helt år.

Vanlige temaer i ledercoaching og ledermentoringLeader

 • Egen ledelsesfilosofi og ledelsesstrategi
 • Ledelse opp mot konsern/virksomhetsmål
 • Egne verdier som fundament i lederskapet
 • Implementering og eierskap til strategi i virksomheten
 • Sette grenser, gi feedback og være tydelig som leder
 • Balanse mellom varm og kald ledelse
 • Øke kommunikasjonsferdigheter i møte med ulike personer og ulike situasjoner
 • Motivere andre og invitere til samarbeid, eierskap og ansvarbalanse
 • Prioritere og delegere – hva haster og hva er viktig på kort og lang sikt
 • Møteledelse
 • Balanse mellom jobb og privatliv
 • Hvordan «holde høyden» som leder

 Gjennomføring av ledercoaching

 • Kombinasjon av coachingmøter på Skype, fysiske møter og walk and talk i skog og mark (i Oslo/Østfold området) Coaching i skogen
 • Hele eller halve dagsmøter med intensiv coaching, avhengig av hva som passer deg best
 • Mulighet for å delta på åpne kurs Fremragende lederskap eller Bærekraftig ledelse, dersom dette ikke kjøres bedriftsinternt
 • Egen leseliste av bøker og kompendium avhengig av hvilke tema det coaches på Litteraturliste
 • Oppgaver og fokusområder det trenes på mellom hvert coachingmøte
 • Support på e-post og telefon underveis i coachingforløpet

Overordnede temaer i en ett års ledercoachingprosess kan f.eks se slik ut

Elementer-i-ledercoaching