Arbinger er ett konsept med ulike tjenester som New Attitude leverer innen lederutvikling, teamutvikling og medarbeiderutvikling.

Hvem og hvordan brukes Arbinger i organisasjonsutvikling?

Kunder bruker oss til:

  • Lederutviklingsprogrammer
  • Teamutviklingsprogrammer – med fokus på eierskap, ansvar, samarbeid og godt samspill innad i team og i mellom team og avdelinger
  • Konfliktløsning
  • Omstrukturering av tjenester og kostnadsbesparelser
  • Metoder for å bedre organisasjonens omdømme
  • Løse markeds- og konkurranseutfordringer

For mer info om Arbinger og deres modeller, verktøy og bruksområder besøk Arbingers hjemmeside.